Věra Bělehrádková

Taneční souboryJóga a zdraví

Věra  Bělehrádková

O mně

Vystudovala jsem Divadelní fakultu  Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, obor Dramatická výchova. Postupně se ale můj zájem stáčel k tanci a rytmům. Prošla jsem stepem, dále tancem irským, španělským, výrazovým a současným. Doplnila jsem si taneční pedagogické vzdělání. Naučila jsem se hrát na africké bubny. Ve své práci v Lužánkách jdu dvěma směry: prvním je vzdělávací směr, kdy využívám tanec, tělo a rytmus pro osobnostní rozvoj člověka. Druhým směrem je tvůrčí - využívám těchto prostředků k umělecké činnosti. Tyto dva směry uplatňuji v práci s dětmi i s dospělými. V Lužánkách učím současný tanec, body percussion, hru na africké bubny, cvičení tai czy cjuań. Zabývám se také zpěvem manter a využitím zvuku pro relaxační techniky.

Největší radost mistra je, když vidí, že jeho žák je lepší než on sám.

Já a Lužánky

V Lužánkách jsem začala učit dramatickou výchovu, ale postupně jsem se přesměrovala na tanec a hudbu - africké bubny. Kromě kroužků pro děti a kurzů pro dospělé zde vytvářím i projekty, kde se prolíná můj obor s dalšími obory, například s výtvarným oborem (projekt ART PARK). Pravidelně organizuji celostátní setkání tanečních souborů TANCESSE. Pracuji na oddělení Jóga a tanec, protože vnímám, že v cestě k vlastnímu zdokonalení sdílí jóga, cvičení či tanec stejné cíle - cestu k zdokonalování a poznání sebe sama.

Moje metodika

Mám ráda osobní přístup, otevřenost, hravost, kreativitu, důraz na individualitu každého člověka. Vzdělávání a zdokonalování je volba každého člověka a já se ve své práci snažím probudit v každém jedinci jeho vlastní potenciál.

Moje zájmy

Tanec, hra na flétnu, cestování, malování.

Moje aktivity

Muzikorelaxace
Termín
8. 3. 2024
pátek
18:00–19:30
Místo
Solniční 12, VELKÝ SÁL

Věk
bez omezení
Kapacita
bez omezení
Cena
300 Kč
Mantry a zpěvy
Termín
12. 3. 2024
úterý
19:00–21:00
Místo
Solniční 12, HUDEBNA

Věk
bez omezení
Kapacita
bez omezení
Cena
zdarma
Africké bubny dospělí - začátečníci a mírně pokročilí  únor-květen 2024
Termín
1. 2. 2024
čtvrtek
17:15–18:15
Místo

Věk
od 16 let
Kapacita
obsazeno
kapacita: 16
Cena
2 700 Kč
Taiczy cjuaň (taichi): únor - červen 2024
Termín
5. 2. –3. 6. 2024
Začátek: 17:30 Konec: 18:30
Místo
Solniční 12, MALÝ SÁL

Věk
od 16 let
Kapacita
4 / 12
volná místa / kapacita
Cena
2 700 Kč
Spontánní tanec  únor - červen 2024
Více info
Termín
7. 2. 2024
středa
18:00–19:30
Místo
Solniční 12, MALÝ SÁL

Věk
od 16 let
Kapacita
6 / 18
volná místa / kapacita
Cena
2 700 Kč
Taneční kroužek 1. s živou hudbou pro rodiče s dětmi
Termín
Úterý
14:30–15:30
Místo
Solniční 12, MALÝ SÁL

Věk
3 - 5 let
Kapacita
6 / 12
volná místa / kapacita
Cena
2 400 Kč
za pololetí
Domoškola bubny a rytmy
Termín
Úterý
8:30–9:30
Místo
Solniční 12, HUDEBNA

Věk
6 - 10 let
Kapacita
4 / 12
volná místa / kapacita
Cena
2 200 Kč
za pololetí
    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: dea619e
    (Changelog)