Eliška Matušková

MODRÁ třídaučitelka MŠ (Kounicova 16), Vedoucí pracoviště MŠ Lentilka, Vedoucí MŠ

Eliška  Matušková

O mně

Od mala mě to táhlo k umění, především výtvarnému. Moc mě baví i divadlo, hudba a literatura. Vystudovala jsem střední uměleckou školu v Brně, obor Grafický design a na Masarykově univerzitě potom Speciální výtvarnou výchovu, kde jsem se učila způsobu práce se sociálně znevýhodněnými skupinami lidí ve výtvarných dílnách, často za použití arteterapeutických metod.

K práci v mateřské škole jsem se dostala náhodou jako dlouhodobá výpomoc při výpadku učitelky. Po prvním odpracovaném školním roce jako učitelka MŠ jsem se rozhodla na pozici zůstat a absolvovat pomaturitní studium v Humpolci, a to Předškolní a mimoškolní pedagogiku.

Čtyři roky jsem pracovala v MŠ Silůvky jako učitelka a u toho vedla výtvarný kroužek v základní škole pro děti od 1. do 3. třídy. K tomu jsem chvíli pracovala na výtvarném oboru v ZUŠ Šlapanice. Od školního roku 2021/2022 pracuji v Lužánkách jako učitelka v MŠ Lentilka.

Naděje je jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. (Václav Havel)

Moje metodika

  • Spontánní hra dětí má v mateřské škole nezastupitelnou roli. Děti se učí komunikovat, řešit problémy a konflikty, začlenit se a fungovat v kolektivu, říct svůj názor, zvolit si oblíbenou činnost a  rozhodovat se o svém čase. Děti při hře pozoruji a při nesnázích jim pomáhám, aby se v nastalé situaci vyznaly, pochopily ji a funkčně vyřešily.
  • Při vzdělávání ráda děti motivuji divadlem nebo pohádkou. Na příběh potom navážu vzdělávacími aktivitami, básničkami, písničkami nebo hrami. Pokud to jde, používám názorné ukázky, někdy videoukázky.
  • Děti podporuji v samostatnosti, ale učím je i umět poprosit o pomoc, když si neví rady. Baví mě pomáhat dětem překonávat jejich strachy i vlastní hranice. Jeden z nejhezčích zážitků při této práci je, když vidím, jak dítě zvládne něco, o čem si původně myslelo, že zvládnout nejde.

Moje zájmy

Četba, pokojové rostliny, výtvarné umění a design, filmy, psychologie, seberozvoj, rekreačně sporty.

Moje aktivity

Školka v přírodě - Ten umí to a ta zas tohle
Termín
20.–23. 5. 2024
Začátek: 8:00 Konec: 16:00
Místo
Penzion Slunečnice - Kuřimská Nová Ves

Věk
5 - 7 let
Kapacita
9 / 19
volná místa / kapacita
Cena
4 000 Kč
Upřesnění ceny najdete po kliknutí na "Více info"
Kulturní fond - Modrá třída Kounicova
Termín
27. 6. 2024
čtvrtek
11:00–11:30
Místo
MŠ Lentilka

Věk
2 - 3 roky
Kapacita
80 / 99
volná místa / kapacita
Cena
1 000 Kč
Upřesnění ceny najdete po kliknutí na "Více info"
Kulturní fond předškoláci Kounicova
Termín
27. 6. 2024
čtvrtek
11:00–11:30
Místo
MŠ Lentilka

Věk
5 - 7 let
Kapacita
87 / 99
volná místa / kapacita
Cena
2 000 Kč
Upřesnění ceny najdete po kliknutí na "Více info"
Kulturní fond Žerotínovo nám.
Termín
27. 6. 2024
čtvrtek
11:00–11:30
Místo
MŠ Lentilka

Věk
2 - 6 let
Kapacita
78 / 99
volná místa / kapacita
Cena
1 500 Kč
Upřesnění ceny najdete po kliknutí na "Více info"
Kulturní fond předškoláci Žerotínovo nám.
Termín
27. 6. 2024
čtvrtek
11:00–11:30
Místo
MŠ Lentilka

Věk
5 - 7 let
Kapacita
92 / 99
volná místa / kapacita
Cena
2 000 Kč
Upřesnění ceny najdete po kliknutí na "Více info"
Kulturní fond Kounicova
Termín
27. 6. 2024
čtvrtek
11:00–11:30
Místo
MŠ Lentilka

Věk
2 - 6 let
Kapacita
69 / 99
volná místa / kapacita
Cena
1 500 Kč
Upřesnění ceny najdete po kliknutí na "Více info"
Stravování Kounicova 2023/2024
Termín
28. 6. 2024
pátek
6:30–8:00
Místo
MŠ Lentilka

Věk
2 - 7 let
Kapacita
27 / 90
volná místa / kapacita
Cena
1 350 Kč
Upřesnění ceny najdete po kliknutí na "Více info"
    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: 536e853
    (Changelog)