Žaneta Pulzerová

Mateřská dovolenáZaměstnanciKounicova 16

Žaneta  Pulzerová

O mně

Celý život se pohybuji v oblasti výchovy a vzdělávání, ať už dětí nebo dospívajících. Na střední škole jsem studovala cestovní ruch a oboru jsem se věnovala jako průvodkyně v klášteře Porta coeli.

Při dalším studiu jsem se rozhodla ubírat se pedagogickým směrem. Vystudovala jsem Předškolní pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Čtyři roky jsem působila jako zástupce vůdce skautského oddílu předškoláků v Tišnově a pořádala jsem tábory pro rodiny s dětmi.

Nějaký čas jsem pracovala v jednotřídní mateřské škole na vesnici a věnovala se environmentálnímu vzdělávání v organizaci Lipka.

Baví mě tvořivé činnosti, aktivity v přírodě, hra na klavír, vaření a pečení. Chodím ráda do divadla a v četbě vyhledávám odbornou literaturu zaměřenou na psychologii a výchovu nebo oddechovou beletrii. Z filmových žánrů preferuji české komedie a kvalitní pohádky.

Od roku 2019 jsem součástí týmu mateřské školy Lentilka.

Život je jako paleta plná barev, je jen na tobě, kterou dnes použiješ.

Já a Lužánky

V Lužánkách jsem doma v Modré třídě, Mateřské školy Lentilka na ulici Kounicova.

Působím zde jako učitelka a spolu s kolegyněmi se snažíme vytvářet příjemné a bezpečné prostředí pro rozvoj našich dětí.

Jsem k zastižení na emailu: zaneta.pulzerova@luzanky.cz.

Do Lužánek mě přivedla možnost nabrat nové zkušenosti v tak velké a známé organizaci.

Na práci učitelky mě baví, že se každý den něco nového naučím a žádný den není stejný. Práce ve školce je náročná především psychicky, ale pestrost zážitků je nenahraditelná, stejně jako upřímný úsměv a smích malých dětí.

Moje metodika

Snažím se využívat metody učení prožitkem vyhledávám podněty, aby se děti učily na základě svých zkušeností. Podporuji děti ve spolupráci, která je pro dnešní dobu tak důležitá. Snažím se, aby braly ohledy na druhé, chovaly se slušně a uctivě ke svým kamarádům, rodičům, učitelům i starším lidem.

Vzhledem k prostředí, ve kterém děti žijí, považuji za důležité vést děti k většímu vnímání okolního světa a bezpečnému chování v něm.

Proč ke mě

Dětem mohu nabídnout laskavý přístup, velkou trpělivost, jasné hranice a "selský rozum" při řešení běžných situací.

Moje zájmy

Vaření a pečení, divadlo, četba, lyžování, bowling, volejbal, Zumba a výlety do přírody.
  • galerie
    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: 4b7d910
    (Changelog)