Petra "Pecka" Rychecká

Vedoucí oddělení vzděláváníVzdělávání

Petra "Pecka" Rychecká

O mně

Narodila jsem se v Ostravě a do Brna jsem přišla jako studentka vysoké školy - češtiny a pedagogiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Tam jsem vystudovala i specializaci Dramatická výchova, která spolu s Lužánkami určila mou profesní dráhu. 

Co dělám?

Vedu dětské divadlo – Dětský divadelní soubor Brnkadla.

Vedu amatérský divadelní soubor ASpol.

Pořádám nesoutěžní přehlídku a dílnu dětského divadla Brnkání.

Vedu výukové programy z oblasti dramatické výchovy a OSV.

Lektoruji kurzy týmové spolupráce.

Pořádám letní tábory a pobytové akce.

Lektoruji kurzy v oblasti aktivizačních her a cvičení, dramatické výchovy, osobnostně sociální výchovy, práce se skupinou a další.

Mohu facilitovat porady.

Lektoruji pedagogické minimum pro externí pracovníky SVČ.

Jsem metodik v projektu ESF Za hranice školy - propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Měníme lidské životy...

Já a Lužánky

Do Lužánek jsem přišla v roce 1990 spolu se začátkem mého studia na vysoké škole. Na podzim téhož roku jsem založila Dětský divadelní soubor Brnkadla a od té doby jsem se neustále pohybovala kolem dramatické výchovy, dětského divadla, lekcí a postupně i dalších aktivit Lužánek. Po skončení studia už jsem v Lužánkách zůstala a postupně rozšiřovala soubor i rozsah své činnosti až do dnešní podoby. Baví mě spojovat nejrůznější okruhy zájmů a lidí a vytvářet nové projekty – tábory, představení, skupiny nebo třeba kurzy.

Postupně jsem se stala na krátkou dobu vedoucí pracoviště Lidická, poté pedagogickou zástupkyní ředitele. Mou oblastí kromě dramatické výchovy a divadla je vzdělávání pedagogů, tvorba metodik a podpora pedagogických projektů. Mám také na starosti pedagogické praxe studentů středních a vysokých škol v Lužánkách, kterým hledám partnery mezi našimi pedagogy.

Baví mě pracovat s lidmi, kteří jsou tvořiví, nadšení pro to, co v Lužánkách dělají, a schopní stále hledat nové nápady. Jsem ráda, že společně posouváme oblast zájmového vzdělávání, které pokládám za velmi potřebnou část lidského života, protože utváří naše životy tak, jak sami chceme.

Moje metodika

V oblasti vzdělávání je pro mě důležité vzájemné sdílení a hledání inspirace. Snažím se účastníkům dát prostor pro jejich osobní rozvoj, podpořit je k partnerskému a respektujícímu přístupu k dětem, nabídnout jim pohled do oblasti pedagogiky a didaktiky volnočasových aktivit. A zároveň se od nich neustále učím.

Také divadlo nevnímám jen jako interpretační umění, ale především jako cestu k sobě – k poznání a rozvíjení svých schopností a dovedností, odstraňování zábran a budování zdravého sebevědomí – a cestu k poznání a pochopení druhých a světa obecně. Je společným dílem skupiny, její synergie, atmosféry, tvořivosti. V mých kroužcích je proto velký důraz kladen na práci s jednotlivcem v prostředí skupiny a na společnou tvorbu divadelních inscenací. Snažím se vytvářet prostředí, v nichž se potkávají zkušenější se začátečníky, starší s mladšími a mohou se tak vzájemně obohacovat.

V oblasti výukových programů se zabývám metodami strukturovaného dramatu a práce s příběhem, který slouží k setkání s literaturou. Pracuji často na pomezí dramatické výchovy, osobnostní a sociální výchovy a metod zážitkové pedagogiky.

Proč ke mě

Má srdcovka Brnkadla jsou způsobem života. Děti k nám přicházejí v pěti letech a zůstávají často až do dospělosti. Soubor jim nabízí víc než jen pravidelné týdenní schůzky – organizujeme také víkendová soustředění, letní tábory, nesoutěžní divadelní přehlídku Brnkání, společné výlety, jezdíme na přehlídky a hrajeme divadlo pro veřejnost. Podstatné není, aby se z našich členů stali profesionální herci, ale aby z nich vyrostli tvořiví lidé, schopní předávat své dovednosti, spolupracovat a být přínosem pro své okolí. Vedoucími a instruktory jsou většinově odchovanci souboru.

Mé výukové programy, které v posledních letech realizuji především pro studenty Gymnázia na Třídě Kapitána Jaroše a SŠPCH, se zaměřují na tvořivá setkávání studentů s literaturou, skrze kterou řešíme své aktuální problémy a odpovídáme si na otázky, které nás zajímají. Každé takovéto setkání studentů s literárními hrdiny je jedinečné a inspirativní.

Vzdělávací kurzy pro dospělé, které vedu, jsou prostorem pro vzájemné učení, sdílení a inspiraci.

Moje zájmy

Výlety do přírody, mé dvě pudlice, čtení knih, divadlo, cestování, tanec bez pravidel, rychlá chůze.

Moje aktivity

Drobničky - hry na stmelení skupiny Praha 2
Termín
24. 2. 2024
sobota
9:00–18:00
Místo
DDM Praha Stodůlky

Věk
17 - 70 let
Kapacita
24 / 25
volná místa / kapacita
Cena
2 600 Kč
Literatura technikami dramatické výchovy
Kurzy a vzdělávání
Více info
Termín
16.–27. 2. 2024
Začátek: 8:30 Konec: 15:00
Místo

Věk
18 - 70 let
Kapacita
1 / 16
volná místa / kapacita
Cena
4 500 Kč
Literatura technikami dramatické výchovy Praha
Kurzy a vzdělávání
Více info
Termín
8. 3. 2024
pátek
8:30–17:30
Místo
DDM Praha

Věk
17 - 70 let
Kapacita
16 / 16
volná místa / kapacita
Cena
3 500 Kč
30. Brnkání - nesoutěžní přehlídka dětských divadelních souborů
Termín
30. 5. –2. 6. 2024
Začátek: 14:00 Konec: 15:00
Místo

Věk
bez omezení
Kapacita
bez omezení
Cena
zdarma
Drobničky - hry na stmelení skupiny
Kurzy a vzdělávání
Více info
Termín
6. 6. 2024
čtvrtek
9:00–16:30
Místo

Věk
17 - 70 let
Kapacita
12 / 12
volná místa / kapacita
Cena
2 600 Kč
Upřesnění ceny najdete po kliknutí na "Více info"
Drobničky - hry na stmelení skupiny
Kurzy a vzdělávání
Více info
Termín
9. 6. 2024
neděle
9:00–17:30
Místo
Vysoké Mýto

Věk
17 - 70 let
Kapacita
20 / 20
volná místa / kapacita
Cena
3 200 Kč
Divadelní soubor ASpol
Termín
Středa
18:00–21:00
Místo

Věk
18 - 60 let
Kapacita
3 / 16
volná místa / kapacita
Cena
2 000 Kč
za pololetí
    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: dea619e
    (Changelog)