Lucie Nečasová

Pedagog volného časuLata

Lucie  Nečasová

O mně

V roce 1988 jsem dokončila studia na Pedagogické fakultě, obor Učitelství tělesná výchova – biologie pro základní a střední školy. V roce 1991 jsem absolvovala státní rigorózní zkoušku Teorie vyučování biologie + Odborná biologie, pedagogika. Do roku 1994 jsem byla učitelka a výchovná poradkyně na základní škole. V letech 1994 až 2001 jsem byla na mateřské a rodičovské dovolené a jako lektorka v Centru pro rodinu a sociální péči.

Děcko sa nevylehává, děcko sa vychovává. Tož ho chovajme! Tedy: hodně chované děti budou vychované.

Já a Lužánky

V říjnu 2001 jsem založila v Lužánkách laktační poradnu a v roce 2002 vzniklo materiální zázemí pro kurzy pro rodičů s kojenci a laktační poradnu. Za dva roky jsem byla pověřena garancí projektu Centrum rodinných aktivit, ze kterého v roce 2005 vzniklo v pořadí šesté lužánecké pracoviště Lata. Toto pracoviště je v Brně zcela ojedinělé. Hlavním cílem je formou navazujících kurzů, kroužků a vzdělávacích modulů provést rodiče s dětmi počátečními fázemi rodičovství od těhotenství až do školního věku dítěte (do zhruba 10 až 12 let). Na Latě pracuji stále, ke kurzům pro rodiče s kojenci jsem přidala kurz přípravy ke kojení, k péči o miminko a sportovní kroužky a tábory pro děti do 10 let.

Moje metodika

Po narození mých dětí mě zarazil fakt, že se nikdo komplexně nevěnuje potřebám a častým otázkám maminek s nejmenšími dětmi. V dnešních “úzkých ” rodinách (obvykle rodiče a jedno až dvě děti, ne příliš věkově vzdálené) není mnoho prostoru k okoukávání a srovnávání různých přístupů a různé filozofie péče o děti. Navíc, jako v každé oblasti, byla i tato výrazně postižena striktními pravidly minulých let a režimů, která často postrádala vnitřní logiku a neodpovídala přirozenému vývoji rodiny s malým miminkem. 

Ve spolupráci s fyzioterapeutkou Hankou Volejníkovou vznikl v roce 1994 až 1995 soubor společných cvičení pro maminky s miminky, který se postupně rozrostl do uceleného kurzu pro rodiče s kojenci do šesti měsíců. Postupně jsem pro sebe i klienty kurzů objevovala další obory, které mi pomáhaly k širšímu pohledu na vývoj nejmenších dětí – masáže kojenců, laktační a výživové poradenství, cvičení na velkých a malých míčích, šátkování, hodnocení psychomotorického vývoje dítěte. Z těchto poznatků čerpám a snažím se najít a předat široký a přitom ucelený a logický pohled na vývoj a výchovu nejmenších dětí. V kurzech a kroužcích se snažím rodičům spíše ukazovat směr, kterým se mohou na pouti se svými dětmi dát než prezentovat hotové a neměnné názory na tuto problematiku. Sama totiž dobře vím, jak se pohledy na tuto oblast dynamicky vyvíjejí. Rozhodně nelze tvrdit, že o vývoji a výchově malých dětí víme v dané chvíli všechno. 

Proč ke mě

Laktační poradna, poradenství při nošení dětí, příprava ke kojení a péči o miminko, cvičení pro malé i velké.

Protože při osobním setkání se mohu rodičům a dětem věnovat tak, jak právě aktuálně potřebují. Řešit právě to, co je v dané chvíli zajímá, trápí či naopak těší.

Protože ztrácíme kontakt se svou vlastní schopností intuitivního rodičovství a často nemáme prostor být se svými dětmi tak intenzivně, jak bychom si přáli. Protože se společně snažíme přijít na kloub mýtům, které vztahu rodič – dítě a vývoji dítěte nesvědčí a naopak se učíme společně naslouchat potřebám dítěte i potřebám svým.

    © 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: 1073c02
    (Changelog)