1. Lužánky
 2. Zaměstnanci
 3. SVČ Lužánky Brno

František "Frodo" Serbus

Turistický oddíl, výuka první pomociLabyrint

frantisek.serbus@luzanky.cz
Nejvyšší moudrosti se musí každý naučit sám. Nelze ji učit slovy, ale můžeme být při tom.
František "Frodo" Serbus

O mně

Moje řeka života pramení v Kutné Hoře. Po maturitě a po studiu vysoké vojenské školy v Bratislavě jsem zakotvil v Brně. V době svého působení ve výcvikovém praporu vzdušných sil a zejména v pozici velitele ročníku na Univerzitě obrany v Brně jsem se věnoval využívání zážitkových metod při výcviku vojáků. Toto téma se také odrazilo v mé závěrečné práci postgraduálního studia pedagogiky zaměřeného na vzdělávání učitelů středních škol. Kus života strávený v armádě jsem také naplnil bojem se šikanou, se kterou z hloubi duše nesouhlasím. S tím souviselo moje druhé postgraduální studium Lektor prevence sociálně patologických jevů, zakončené závěrečnou prací na téma šikana.

Důležitou součástí mého pedagogického působení jsou volnočasové aktivity. Od patnácti let se věnuji práci s dětmi v turistickém oddíle, nejprve v místě svého rodiště a později v Brně. Jsem spoluzakladatelem a hlavním vedoucím Turistického oddílu mládeže Kasiopea, který má třicetiletou tradici. Práce s dětmi, ale i vedení kolektivu dospělých, kteří se na činnosti oddílu podílejí, jejich koordinace a také jejich výchova je jedním z mých stěžejních koníčků. Věnuji se tvorbě a realizaci kurzů pro dospělé. Další stěžejní oblastí mé pedagogické činnosti je výuka první pomoci. Jsem spoluzakladatelem a jedním z hybatelů celostátně respektovaných kurzů první pomoci. Koordinuji poměrně rozsáhlou skupinu lektorů první pomoci, a to včetně jejich dalšího vzdělávání.


Já a Lužánky

Když jsem ukončil aktivní práci v armádě, hledal jsem místo, kde bych uplatnil své dlouholeté zkušenosti. První roky v Lužánkách jsem vedl pobočku Lampa. Aktuálně jsem součástí týmu pracoviště Labyrint. Organizuji kluby deskových her včetně Turnaje deskových her pro brněnské základní školy. Jezdím na letní tábory a pobytové akce. Jsem zapojený ve výchovných projektech vzdělávání dospělých se zdravotnickou i pedagogickou tematikou.

Věnuji se projektu Záchranáři, jehož jsem spoluzakladatelem. Kroužky s první pomocí probíhají paralelně a koordinovaně na několika pracovištích. Součástí činnosti kroužků jsou společné jednodenní i vícedenní pobytové akce a letní tábor. Cílem celé aktivity je vytvoření komunity dětí s podobným zájmem.


Moje metodika

Preferuji společné objevování cest před předkládáním pravd.

Vzdělávání zejména dospělých by mělo mít jasný cíl a mělo by být především zábavné a smysluplné.

Upřednostňuji postoj, že v procesu učení leží odpovědnost na studentovi samotném.

Využívám osobitou metodu zážitkové pedagogiky, která (podloženo opakovanou pozitivní zpětnou vazbou) rozvíjí nejen znalosti a dovednosti, ale působí i na změnu názorů a postojů.

Důležitým krédem mé práce je kreativita, originalita a inovativnost.

A to vše by nešlo bez humoru.

Perlička

Projekty, na kterých se podílím:

 • TURISTICKÝ ODDÍL KASIOPEA
 • ZDRAVOKURZ
 • DNEM
 • NA KREV
 • LIGA DESKOVÝCH HER
 • ŠTAFETA PRVNÍ POMOCI
 • K2
 • ZÁCHRANÁŘI
 • PRASE

Moje zájmy

Rád vymýšlím herní principy a hry. Baví mě deskové hry. Vymýšlím šifry. Rád vařím pro lidi.

Máte zájem o novinky
z našeho světa zážitků?

Sledujte nás

  Pracoviště v Lužánkách

   © 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
   Verze: b3f5ced