Miroslava Dančáková

Pedagog volného časuTechnika a média

Miroslava  Dančáková

O mně

Pocházím z Ostroměře, z místa rodiště Eduarda Štorcha, s jehož bratrem se osobně znali můj praděda i prastrýc. Vážím si společnosti vzdělaných a dobrých lidí, historie a zkušeností, které jsou předávány generacemi. Mým přáním vždy bylo pracovat s lidmi a pro lidi a věnovat se kreativní činnosti. Proto jsem vystudovala střední i vysokou pedagogickou školu v oborech předškolní a volnočasová pedagogika, speciální pedagogika a výtvarná výchova. Díky touze pomáhat potřebným jsem mnoho let pracovala ve společnosti TyfloCentrum Brno jako sociální a terapeutická pracovnice. Založili jsme sociálně terapeutickou a později i chráněnou dílnu Hap Ateliér pro lidi se zrakovým znevýhodněním, nebo sportovní sdružení Tandem Brno. Cílem bylo naplnit jejich život, možnost ukázat jejich um. V této době jsem absolvovala mnoho kurzů s arteterapeutickým a sociálně terapeutickým zaměřením. Po určité době mé já zatoužilo po změně, tu totiž považuji za lék proti vyhoření. A tak jsem našla Lužánky, přesněji pracoviště Lata a začala pracovat zde. Nyní jsem hlavně v LUSKu na Lidické.

Veselá mysl - půl zdraví.

Já a Lužánky

Do Lužánek jsem přešla po třináctiletém pracovním působení v TyfloCentru Brno. Po určité době a zralé úvaze jsem se rozhodla změnit cílovou skupinu a po krátkém období hledání jsem našla své uplatnění právě v Lužánkách. Tady jsem se nejprve začala více věnovat předškolní pedagogice a práci zaměřené na malé děti, výtvarné výchově dětí předškolního a mladšího školního věku. Postupně jsem s kolegyněmi začala vytvářet i programy pro základní školy zaměřené na polytechnické vzdělávání. Současně rozvíjíme partnerskou spolupráci s podobně zaměřenou organizací ve Stuttgartu. Začali jsme stážemi lektorů. Nyní se přidaly výměnné pobyty dětí. Těší mne, že na většině pracovišť vznikají polytechnické kroužky. Těší mne práce na projektech, nejnověji realizace mobilního polytechnického kabinetu Polybus, hledání týmu a vše kolem. Osobně se mi práce po několikaletém působení hezky proměňuje, avšak stále se točí kolem středobodu zvaném kreativita a podnikavost. Stále tu mohu pracovat pro lidi a s dobrými lidmi.

Moje metodika

Mám ráda, když můžu učit pomocí metod zážitkové pedagogiky i s použitím badatelského přístupu, nově do aktivit prolíná i podnikavost. Mám radost, když vidím, jak moc dětem svědčí praktické činnosti, díky kterým mohou chápat zákony fyziky, geometrii a logiku. Jak moc dětem svědčí "aha okamžiky", když si vyrobí jednoduchý obvod. Jak dokáží hledat nová řešení. Naše programy mají i ekologický přesah a považuji ho za nezbytný vzhledem k enviromentálním problémům současnosti.

Proč ke mě

Chcete-li se věnovat práci se dřevem, keramikou, textilem či drátem a chcete realizovat své nápady, přihlaste se do kroužků, na některý výukový program, na příměstský tábor a nebo si pozvěte do vaší školy náš Polybus.

Perlička

Polybus - pojízdný polytechnický kabinet.

Moje zájmy

Keramika, práce se dřevem, cestování a výpravy do blízkých i vzdálených míst. Ekologie.

Nic neskrývám

Otevřený přístup založený na vzájemném obohacování myšlenek i přístupů.

Moje aktivity

Bastlíkovy prázdniny 1
Příměstské tábory
Více info
Termín
1.–4. 7. 2024
Začátek: 8:00 Konec: 16:00
Místo

Věk
7 - 13 let
Kapacita
obsazeno
kapacita: 16
Cena
2 400 Kč
Upřesnění ceny najdete po kliknutí na "Více info"
Káťa a Škubánek
Tábory a pobytové akce
Více info
Termín
13.–19. 7. 2024
Začátek: 10:00 Konec: 12:00
Místo
Čeřínek

Věk
bez omezení
Kapacita
obsazeno
kapacita: 53
Cena
4 800 Kč
Upřesnění ceny najdete po kliknutí na "Více info"
Bastlíkovy prázdniny 2
Příměstské tábory
Více info
Termín
19.–23. 8. 2024
Začátek: 8:00 Konec: 17:00
Místo

Věk
7 - 13 let
Kapacita
obsazeno
kapacita: 14
Cena
2 900 Kč
Upřesnění ceny najdete po kliknutí na "Více info"
Bastlíkovy prázdniny 3
Příměstské tábory
Více info
Termín
26.–30. 8. 2024
Začátek: 8:00 Konec: 17:00
Místo

Věk
7 - 13 let
Kapacita
obsazeno
kapacita: 14
Cena
2 900 Kč
Upřesnění ceny najdete po kliknutí na "Více info"
    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: 4b7d910
    (Changelog)