1. Lužánky
 2. Zaměstnanci
 3. SVČ Lužánky Brno

Lucie Stará

Vedoucí pracoviště Lány, garant hudebního oddělení, zájmová činnostVedoucí pracoviště

luciestara@luzanky.cz
Lucie Stará

O mně

Jmenuji se Lucie Stará. Pocházím z Přerova, kde jsem vystudovala Gymnázium Jakuba Škody. Po maturitě jsem se vydala za dalšími studii do Brna, kde jsem si našla manžela a trvale se usadila.

Vystudovala jsem v roce 2001 Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v oboru Český jazyk a výtvarná výchova pro ZŠ a SŠ, poté jsem v roce 2006 úspěšně absolvovala pětileté studium na Palackého univerzitě v Olomouci na Cyrilometodějské teologické fakultě (učitelský obor Křesťanská výchova). Následně jsem získala v roce 2011 titul bakaláře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně z Dějin umění a svá vysokoškolská studia jsem zakončila v roce 2014 magisterským titulem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru Veřejná správa.

Od roku 2010 působím v městské části Brno-Bohunice jako zastupitelka, od roku 2014 i jako radní městské části.
Zároveň vyučuji při brněnské farnosti Starý Lískovec náboženství.

Od roku 2015 působím v Lužánkách jako vedoucí pracoviště Lány v Brně-Bohunicích.

Člověk má tolik času, kolik si ho udělá. S úsměvem jde všechno líp.

Já a Lužánky

V Lužánkách jsem začínala v roce 2007 jako externistka. Měla jsem na starost aktivity pro rodiče a předškolní děti. Sama jako maminka tří dětí jsem postupovala i ve vedení kroužků podle toho, jak mé dcery rostly. Po skončení poslední rodičovské dovolené jsem nastoupila do Lužánek na trvalý pracovní poměr na pracoviště Lány. Zde jsem dostala na starost Hudební oddělení. Od roku 2015 jsem i vedoucí tohoto pracoviště.

Vedu kroužky pro nejmenší děti v doprovodu rodičů (babyklub), hudební přípravku pro předškolní děti (Muzicírování se čmeláky), kroužky vaření (Kuchtíci) i řadu příměstských a pobytových táborů. Od roku 2017 se zaměřuji i na práci se seniory. 

Mou snahou je vytvořit z našeho pracoviště bohunické komunitní centrum, kde si každý najde nějakou aktivitu, která ho baví.

Moje zájmy

Kreslení, psaní,rukodělky, čtení knih, procházky, vaření, pečení, šití, hra na klavír, fotografování

Máte zájem o novinky
z našeho světa zážitků?

Sledujte nás

  Pracoviště v Lužánkách

   © 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
   Verze: 6f63d18