Whistleblowing


vnitřní oznamovací systém 

Ochrana oznamovatelů je ve školském zařízení Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace, zavedena v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen zákon) v platném znění.

Tento zákon upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:
Ing. Zuzana Hrdová

Oznámení lze podat:

 • prostřednictvím emailu oznameni@luzanky.cz,
 • poštou na adresu:
  „k rukám Ing. Zuzany Hrdové – neotevírat“, Lužánky, Lidická 1880/50, 602 00 Brno,
 • prostřednictvím telefonní linky +420 734 756 076,
 • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (§16).

oznamovatel.justice.cz/

Více informací viz směrnice č. 2023/02 vnitřní oznamovací systém. 

  © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
  Verze: c54ce65
  (Changelog)