Rodičovské vouchery

Lužánky se připojily k brněnskému projektu Rodičovské vouchery, které můžete využít na kroužky, tábory i akce. Spoluúčast na kroužky je 30 % a na tábory 50 %. 
Více o Rodičovských voucherech, jak je uplatnit, najdete na webu Brno iD.

large_DSC_3511_55de5a17fc.webp

 

Nejčastější dotazy


Už jsme zaplatili za aktivitu (kroužek, tábor) celou částku, ale chtěli bychom nyní využít na tuto aktivitu rodičovské vouchery. Jak máme postupovat?

Nejdříve požádáte vedoucího aktivity o vratku ve výši, kterou chcete uhradit pomocí kreditů. Počkáte na potvrzení od vedoucího aktivity, že vratku zadal a následně v této výši nabídnete kredity. Poté vám peníze vrátíme na účet, ze kterého přišly.

Jak máme zaplatit spoluúčast rodiče na aktivitě?

Spoluúčast ve výši 50% na tábory a 30% na ostatní aktivity uhraďte dle pokynů, které jste obdrželi emailem po přihlášení. 

Přihlásili jsme dítě na tábor, ale špatně jsme vyplnili žádost o kredity a zaplatili jsme menší spoluúčast, než je požadováno. Jak máme doplatit?

Doplatek spoluúčasti zadejte stejně jako první část platby, tj. podle pokynů v přihlašovacím emailu.

Nabídli jsme kredity na úhradu tábora, ale přišla nám zpráva ze systému Brno iD, že nabídka kreditů byla snížena. Proč?

Zřejmě jste chybně zadali podíl spoluúčasti, který je u nás nastaven na 50% u táborů a 30% u ostatních aktivit. Překontrolujte si platbu vaší spoluúčasti, případně doplaťte rozdíl. Po obdržení správné výše spoluúčasti budou kredity přijaty. 

Nabídli jsme kredity na úhradu aktivity a přišla nám zpráva ze systému Brno iD, že nabídka kreditů byla zamítnuta. Proč?

Nejčastějším důvodem zamítnutí nabídky je chybně uvedený variabilní symbol nebo celková cena aktivity. 

Co když dítě nakonec na tábor nebo kroužek nenastoupí, budou mi kredity vráceny? 

Kredity lze vrátit pouze v měsíci, ve kterém začala aktivita, později to již není možné. To znamená, že pokud byly přijaty kredity na aktivitu začínající v lednu, lze kredity vrátit nejpozději 31.1., poté se v systému Brno iD uzamknou a nelze s nimi již nic udělat. U kroužků se začátkem aktivity rozumí začátek pololetí (případně měsíc, ve kterém bylo dítě přihlášeno, je-li to v průběhu pololetí). 

Můžeme doplatit spoluúčast na aktivity z příspěvku Darujeme kroužky dětem?

Tato kombinace nelze. Požadovaná spoluúčast rodiče je potřeba uhradit z vlastních zdrojů.


 

    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: f348d68
    (Changelog)