1. Lužánky
  2. SVČ Lužánky Brno

Za hranice školy


Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008266

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Částka: 12 290 910 Kč

Termín: od 06/2018 do 05/2021

Metodiky ke stažení

Projekt Za hranice školy řeší propojování formálního a neformálního vzdělávání pomocí společně vytvářených výukových programů a aktivit, zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí. Vychází ze specifik neformálního vzdělávání, jako partnerský přístup, používání netradičních aktivizačních metod ve výuce, učení zážitkem a osobnostní a participační rozměr učení. V rámci projektu vzniknou cykly výukových programů v několika vzdělávacích oblastech, projektové dny, adaptační kurzy a další aktivity.

 

hranice-skoly

© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: 6f63d18