Skládám, tvořím, myslím


Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0135

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (programové období 2007–2013)

Poskytovatel dotace: MŠMT
Partner projektu: Pedagogicko-psychologická poradna Brno
Částka: 3 381 130 Kč
Termín: od 07/2014 do 06/2015

Cílem projektu bylo podpořit pedagogy MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, přispět k získání konkrétních dovedností předškolních pedagogů. Do projektu se zapojilo 46 mateřských škol z Jihomoravského kraje a 363 pedagogů. Nabídli jsme jim několik aktivit:

  1. Ucelený vzdělávací blok tří vzdělávacích seminářů poskytl pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních schopností dítěte a návazné informace o klíčových oblastech pro rozvoj polytechnických dovedností.
  2. Praktická část – série dílen (metodika “Sedmero dílen v MŠ”), zaměřených na rozvoj polytechnických dovedností dětí, kde si pedagogové mohli sami aktivitu vyzkoušet a později i realizovat na půdě své MŠ.
  3. Spolupráce na tvorbě Katalogu pomůcek v mateřských školách – pedagogové posuzovali přínos konkrétních pomůcek a stavebnic ve své MŠ

Další část projektu byla věnována vzniku nových metodických pomůcek – souboru Klokanovy kapsy.

Web projektu: Web projektu byl ukončen po uplynutí 5 let od ukončení projektu.

Kontaktní osoba pro další informace o projektu: Ing. Hana Procházková, e-mail hanca@luzanky.cz

Výstupy projektu:

Metodická pomůcka KLOKANOVY KAPSY:
1. POSKLÁDEJ I. - Rozvoj zrakové analýzy a syntézy (PDF)
2. POSKLÁDEJ II. - Rozvoj zrakové analýzy a syntézy (PDF)
3. ROZLIŠUJ - Rozvoj zrakového rozlišování (PDF)
4. NASMĚRUJ - Rozvoj prostorové orientace (PDF)
5. POROVNÁVEJ A PŘIŘAZUJ - Rozvoj matematických představ (PDF)
6. DOPOČÍTEJ - Rozvoj matematických představ (PDF)

Publikace:
ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ A MOTORIKA PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE, autor: Mgr. Jiřina Bednářová (PDF)
PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE, autor: Mgr. Jiřina Bednářová (PDF)
KATALOG POMŮCEK V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH, autoři: kolektiv autorů (PDF)
SEDMERO DÍLEN PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, autoři: kolektiv autorů (PDF)

 

 

    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: 6868dde
    (Changelog)