Šablony III


Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020930

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Částka: 330 018 Kč

Termín: od 09/2021 do 08/2022

Projekt pomůže firemní mateřské škole Lentilka při integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu personálním posílením o chůvu. Chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickým pracovníkům s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dětí, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dětí. 
Dále dojde díky projektu k rozvoji kompetence pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, a třetí zvolená aktivita podpoří pedagogy MŠ v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol. 
Projekt Šablony III. je spolufinancován Evropskou unií.

Aktivity projektu – zvolené šablony:
3.I/5 Chůva – personální podpora MŠ
3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

 

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz-(1).jpeg

    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: 6868dde
    (Changelog)