Šablony II


Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014439

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Částka: 4 998 660 KčTermín: od 09/2019 do 08/2021

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Díky různým formám vzdělávání dojde ke zvýšení spolupráce napříč pracovištěm, ke zvýšení kompetencí pedagogů a ke zvýšení kvality vzdělávání. Široká škála nabízených aktivit umožní zapojení velké části pedagogického sboru. Projekt Šablony II je spolufinancován Evropskou unií.

Aktivity projektu – zvolené šablony:
2.I/5 Chůva – personální podpora MŠ
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.VI/5 Vzdělávání pedagogického sboru SVČ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
2.VI/6 Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ
2.VI/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
2.VI/8 Tandemové vzdělávání v SVČ
2.VI/9 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
2.VI/10 Nové metody ve vzdělávání v SVČ
2.VI/11 Profesní rozvoj pedagogů SVČ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

Web: sablony.luzanky.cz

 

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz-(1).jpeg

    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: f348d68
    (Changelog)