Rovné přístupy v JMK

 

SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ JMK A JEHO PO

 • Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00192
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (programové období 2007–2013)
 • Poskytovatel podpory: MPSV
 • Částka: 6 129 936 Kč
 • Termín: od 03/2012 do 02/2015
 • Partner projektu: Jihomoravský kraj
 • Projekt se zaměřoval na sladění podmínek pracovního a rodinného života zaměstnanců JmK a jeho příspěvkových organizací. V rámci projektu vznikla krajská koncepce, proběhlo vzdělávání zaměstnanců při návratu po RD (20 kurzů) a zajištění celodenní péče o děti celkem 33 zaměstnanců po dobu 1 až 3 let.
 • Součástí projektu byla 2 dotazníková šetření mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky KrÚ JMK a příspěvkových organizací JMK; 4 tematická setkání pro KrÚ JMK a příspěvkové organizace JMK z oblasti sociální, zdravotnictví, školství, kultury a ostatních; 6 kulatých stolů na témata rovných příležitostí
 • Web projektu www.rovnepristupy.cz byl ukončen po uplynutí 5 let od ukončení projektu. 
  Kontaktní osoba pro další informace o projektu: Ing. Hana Procházková, e-mail hanca@luzanky.cz

 

Výstupy projektu:

 

 

  © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
  Verze: 6868dde
  (Changelog)