LUSK - Lužánecký skleník


Název projektu: LUSK - Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové centrum

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004950

Integrovaný regionální operační program

57. výzva IROP - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) - SC 2.4

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Celkové výdaje projektu: 18 000 000,00 Kč

Celková výše podpory: 15 443 130,60 Kč

Spolufinancování: Jihomoravský kraj a Statutární město Brno

Termín projektu:  od 11/2016 do 03/2019

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím zvýšení kapacit odborných učeben a jejich modernizace přispět k zajištění kvalitní a dostupné infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení v městě Brně a JMK.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy budov skleníků na zahradě SVČ Lužánky v Brně a vybudování odborných environmentálních a polytechnických učeben ve vazbě na klíčové kompetence přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

 

male-logo-IROP.jpeg

    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: 6868dde
    (Changelog)