Lentilka - Firemní MŠ JMK


Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007575

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Částka: 346 332 Kč

Termín: od 09/2017 do 08/2019

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a pomůže mateřské škole Lentilka při integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu, a to personálním posílením o chůvu. Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickým pracovníkům s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dětí, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dětí.

Aktivity projektu – zvolené šablony:

I/1.5 Chůva – personální podpora MŠI/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ / 16 hodin

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP / 16 hodin, Čtenářská pregramotnost

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ / 24 hodin

 

Web: MŠ Lentilka

 

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpeg

    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: 6868dde
    (Changelog)