Keramika a rostliny pro pět smyslů
 

  • Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/04.0003
  • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (programové období 2007-2013)
  • Poskytovatel podpory: Jihomoravský kraj
  • Částka: 1 362 025 Kč
  • Termín: od 02/2012 do 03/2013
  • Cílem projektu byla inovace a zavádění nových metod výuky, alternativních vzdělávacích programů spolu s metodami zaměřenými na individuální přístup a rovné příležitosti pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se ŠVP. Cílovou skupinou projektu byly děti zdravotně a sociálně znevýhodněné. Sekundární cílovou skupinou projektu byli pedagogové SVČ Lužánky. Byly realizovány nové výukové lekce v keramických a zahradnických dílnách se zaměřením na oblast arteterapie a fytoterapie v návaznosti na Rámcové vzdělávací programy v souladu s ŠVP.
  • Výstupem projektu byl metodický materiál pro pedagogy, který jim pomůže s obsahovou, motivační i tematickou stránkou jejich práce. Další výstupem byla souborná výstava všech prací, které vznikly v průběhu projektu.

 

 

 

© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: 5235dd1
(Changelog)