Edu STEM


Název projektu: Education in Science, Technology, Engineering and  Mathematics

Zkratka projektu: EduSTEM

Program: Interreg V-A Rakousko – Česká republika

Investiční priorita 10a: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení

Registrační číslo projektu: ATCZ220

Celková dotace: 348 198.75 EUR
 

Lead Partner/ Vedoucí partner: Dolnorakouská zemská vláda, oddělení mateřských a základních škol

Další partneři projektu:

Jihočeský kraj:

 • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice

Kraj Vysočina:

 • Vysočina Education

Jihomoravský kraj:

 • Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
 • Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
 • Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o.  

Vídeň:

 • Vídeňské Ředitelství pro vzdělávání, Evropská kancelář
 • Rakouští přátelé dětí – zemská organizace Vídeň

Horní Rakousko:

 • Hornorakouská zemská vláda, Oddělení společnost  

Strategičtí partneři:

 • Dolnorakouské Ředitelství pro vzdělávání
 • Dolnorakouská Společnost pro vědu a vzdělávání

 
Termín podání projektové žádosti: 15. květena 2019

Termín schválení Monitorovacím výborem: Říjen 2019

Délka trvání: 36 měsíců (XI/2019 – XII/2022)

Hlavní cíl:
Posílení konkurenceschopnosti přeshraničního hospodářského území pomocí inovativních vzdělávacích nabídek

Specifické cíle:

 • Prohlubování znalostí v oblastech STEM prostřednictvím badatelských činností dětí (MŠ) a badatelské výuky (ZŠ)
 • Síťování hospodářských a vzdělávacích zařízení pro posílení rozvojového potenciálu zapojených regionů
 • Podpora vedení/managementu škol v zavádění inovativních změnVeškeré aktivity projektu jsou financovány z výše uvedeného projektu a Polybus vyjíždí do škol zdarma s programem, který naleznete na:

polybus.luzanky.cz

   

  digi-me

  © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
  Verze: 536e853
  (Changelog)