Projekty EU

SVČ Lužánky je zkušeným realizátorem projektů, spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.
Zde najdete přehled aktuálně běžících projektů. Níže se můžete podívat na projekty již ukončené.

 

Aktuální projekty


Lužánky - Šablony OP JAK

Vzdělávání a spolupráce pracovníků SVČ Lužánky i MŠ Lentilka, inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči a veřejností, personální podpora - chůva v MŠ LentilkaÚspěšně ukončené projekty
 

DigiMe

Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele.

EduSTEM

Education in Science, Technology, Engineering and  Mathematics.

Šablony II

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které lze čerpat v rámci Šablon.

Za hranice školy

Cyklus výukových programů, projektové dny, adaptační kurzy a další aktivity pro školy.

To be or not be well? - Drama and theatre in education

Semináře pro učitele i odbornou veřejnost, metodiky a výzkum zaměřený na otázku, jak sami učitelé vnímají svůj wellbeing a možné přínosy dramatické výchovy a divadla ve výchově.

Šablony III

Podpora činnosti firemní mateřské školy Lentilka formou projektu zjednodušeného vykazování.

Habáni

Po stopách Habánů z Rakouska na Moravu a zpět.

Klokanovy školky

Podpora vzdělávání pedagogů mateřských škol, projekt s celostátní působností.

LUSK - Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové centrum

Rekonstrukce skleníků a vybudování moderních specializovaných učeben.

Lentilka - Firemní mateřská škola JMK

Skládám, tvořím myslím

Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO

O krok dál

Klokanův kufr

Keramika a rostliny pro pět smyslů

 

© 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: 536e853
(Changelog)