Adaptační programy

Adapťáky na míru

Jak stmelit třídní kolektiv a zažít něco nového?

V Lužánkách najdete i adaptační programy. Obsah programu je vždy přizpůsobený konkrétním požadavkům učitele a daného kolektivu. Může být zaměřený na různá témata, například prevence šikany, rozvoj otevřené komunikace a důvěry v kolektivu, ad.

Naše programy jsou určeny nejen pro vznikající třídní kolektivy (příchod na první a druhý stupeň ZŠ a SŠ), ale i pro třídy, které potřebují zlepšit vztahy, komunikaci a spolupráci mezi žáky. Dále také pro kolektivy, kam přichází nový třídní učitel, či se obměňuje část dětí. Kurzy lze upravit na jakýkoliv věkový stupeň MŠ, ZŠ a SŠ. 

Cena programů je orientační a bude upřesněna na základě konkrétního požadavku, úprav programu a počtu dětí. 

Adaptační programy

 

 

Lanové centrum PROUD Brno

Lanové centrum PROUD Brno připravilo programy pro žáky ZŠ, SŠ a VOŠ. Příměstský adaptační kurz “Spolu, pod lany” a “Na stromě” v délce jednoho nebo dvou dnů je vhodný pro nově vzniklé kolektivy. Cílem je lépe se poznat, vytvořit si pravidla společného fungování a dobré vztahy. Na prvním místě je komunikace, společné zážitky, rozvoj sociálních dovedností a podpora přátelských vztahů. Perličkou je trocha lezení s cílem překonat sebe sama a posílit vzájemnou důvěru mezi spolužáky. 

Kromě adaptačního programu je v nabídce lanového centra řada kratších programů v rozsahu 3-5 hodin.

Více na webu lanového centra

 

    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: 6868dde
    (Changelog)