SVČ Lužánky a GDPR


25. května 2018 vchází v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - takzvané GDPR. Pro to, abychom vám mohli poskytovat naše služby, pracujeme s vašimi údaji. O tom, jak a v jakém rozsahu je zpracováváme vás nyní informujeme v upravených obchodních podmínkách. Pro přehlednost najdete všechny informace i na této stránce (pro přesnou formulaci se ale podívejte do obchodních podmínek).

 

Jaké údaje o vás zpracováváme?

Jméno, příjmení, adresa, státní občanství, datum narození (dospělý), rodné číslo (dítě)
Tyto údaje zpracováváme o každém klientovi pro potřeby školní matriky, kterou podle školského zákona (561/2004 Sb. §28) vedeme jakožto školské zařízení Jihomoravského kraje.

E-mail, telefon
Tyto údaje potřebujeme proto, abychom vám mohli poskytovat naše služby (ověření vašeho věku pro přihlášení na akci, předávání informací o přihlášce atd.)

Zdravotní údaje
Tyto údaje od vás a vašich dětí potřebujeme pro některé typy aktivit (především pobytové tábory). K jejich zpracování potřebujeme váš výslovný souhlas, který si vždy vyžádáme před nástupem na aktivitu. Bez tohoto souhlasu se bohužel není možné aktivit zúčasnit (nebyli bychom schopni Vám/Vašim dětem poskytnout odpovídající zdravotní péči)

Fotografie
V rámci našich aktivit pořizujeme dokumentační fotografie, které Vám zpřístupňujeme prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí. Fotografie vždy zpracováváme anonymně. O fotografování Vás vždy budeme informovat tak, abyste se mu mohli případně vyhnout; svou přítomností v prostorech určených k fotografování souhlasíte s jejich zpracováním. V případě využití fotografií pro další účely (např. propagace SVČ Lužánky) Vás požádáme o souhlas.  

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění a vymazání. Můžete také požádat o předání Vašich údajů. Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu, která se liší podle účelu zpracování. Po této době údaje likvidujeme nebo dále uchováváme (v případech, kde je to vyžadováno zákonem).S případnými dotazy, námitkami a pochybnostmi se prosím obracejte na poveřence pro ochranu osobních údajů (níže).

 

Správce osobních údajů

Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Lidická 1880/50, 602 00 Brno
IČ: 00401803 (dále jen „Lužánky“)

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jan Ondroušek
Lidická 1880/50, 602 00 Brno
tel. 602 476 796
e-mail: poverenec@luzanky.cz

 

Obchodní podmínky

Zde najdete plné znění obchodních podmínek pro naše aktivity: Obchodní podmínky SVČ Lužánky

    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: 4b7d910
    (Changelog)