Školení jógy: Základní úroveň - učitel jógy III. třídy

Kurzy a vzdělávání | S JEDNOTLIVÝMI KONZULTACEMI: 17.-18.2. 2023, 17.-18.3. 2023, 14.-15.4. 2023, 28.4-1.5. 2023, 26.-27.5. 2023, 30.6.-1.7. 2023

Školení jógy: Základní úroveň - učitel jógy III. třídy
Termín
17. 2. 2023
pátek
16:00–23:59
Místo
Solniční 12, Brno
Věk
od 21 let
Kapacita
10 / 24
volná místa / kapacita
Cena
9 900 Kč
lektorné, studijní materiály, skromný nocleh
Školení jógy: Základní úroveň - učitel jógy III. třídy
Unie jógy, z.s., jako nositelka dlouholeté československé tradice, považuje za své prvořadé poslání péči o kvalitní vzdělávání učitelů tradiční jógy. Ve spolupráci s Lužánkami – Střediskem volného času Brno, p.o., zve zájemce k účasti na letošním školení učitelů jógy III. třídy.


Cíl a náplň školení
Školení Unie jógy, z.s., zahrnuje kromě obecné části, kterou tvoří zejména základy anatomie, fyziologie, výživy, ájurvédy, psychologie a pedagogiky, všech osm částí jógy tak, jak je známe z historických pramenů. Tradiční jóga není cvičením, i když praxe ásan je její součástí, ale komplexním systémem na cestě sebepoznání a širšího pochopení toho, co nás přesahuje. Proto školení obsahuje výklad etických principů, které jsou předpokladem pro pokrok na cestě jógy, výuku a praxi ásan a pránájámy, tedy fyzických, dechových a energetických cvičení, relaxačních technik, a také nahlédnutí do praxe vnitřní jógy včetně koncentračních a meditačních technik.

Tyto okruhy doplňují fundované přednášky o historii a filozofii jógy i předávání moderních poznatků z oblasti fyziologie a medicíny, včetně spirální dynamiky a vývojové kineziologie. Absolventi školení jsou tak vybaveni nejen teoretickými znalostmi, ale i schopností vést své studenty bezpečně v souladu se zásadami zdravého pohybu, předávat jim základy zdravé životosprávy a přizpůsobovat jógovou praxi jejich individuálním potřebám.


Profil absolventa a návaznost kurzů
Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy) je schopen ve spolupráci s učitelem rozšiřující úrovně (učitel jógy II. a vyšší třídy) provádět činnost výuky jógy v rámci Unie jógy, z.s. a sdružených tělovýchovných organizací a společenských institucí. Výstupem ze školení je průkaz učitele jógy III. třídy a Osvědčení o úspěšném absolvování a zakončení školení.

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy – rozsah kurzu 80 hodin) může pokračovat ve studiu jógy navazujícím kurzem (učitel jógy II. třídy – rozsah kurzu 200 hodin), jehož absolvování opravňuje k získání Živnostenského oprávnění a k samostatnému vedení lekcí jógy.

Vzdělávání v rámci Unie jógy, z.s. poskytuje i vzhledem k rozsahu výuky komplexní a hluboký základ, který je předpokladem kvality.


Naši lektoři
Jednotlivé předměty vyučují odborníci ve svých oborech, učitelé Unie jógy, z.s. s vyšší kvalifikací.


Podmínky přijetí do kurzu učitele jógy III. třídy
Vlastní praxe jógy min. 2 roky
Dosažení 21 let věku
Doporučení vlastního učitele jógy, vysílající organizace nebo učitele jógy s vyšší kvalifikací


Místo konání:
Lužánky – SVČ Brno, Solniční 12, Brno


Rozsah školení a termíny jednotlivých konzultací:
Školení zahrnuje 80 hodin výuky, v nichž je obsaženo min. 35 hodin praxe, sdílení a zpětné vazby od vyučujících. Probíhá v šesti konzultacích. Výuka začíná vždy v pátek od 16:00 hod. a končí zpravidla v sobotu v 18:30 hod. Čtvrtá výjezdní konzultace je vícedenní - Moravec na Vysočině či Lomnička u Tišnova (ubytování i strava je v ceně kurzu).

Termíny jednotlivých konzultací:

I.KONZULTACE 17.-18.2. 2023 SOLNIČNÍ 12
II.KONZULTACE 17.-18.3. 2023 SOLNIČNÍ 12
III.KONZULTACE 14.-15.4. 2023 SOLNIČNÍ 12
IV.KONZULTACE 28.4-1.5. 2023 VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ
V.KONZULTACE 26.-27.5. 2023 SOLNIČNÍ 12
VI.KONZULTACE 30.6.-1.7. 2023 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY, SOLNIČNÍ 12


Předměty obecné části:
Anatomie, funkční anatomie a fyziologie (včetně principů zdravého pohybu)
Hygiena jógy, výživa a životospráva (včetně základů ájurvédy)
Psychologie
Pedagogika
První pomoc


Předměty speciální části:
Úvod do filozofie a historie jógy
Jógové názvosloví a grafický záznam
Jóga se zřetelem k individuálním potřebám (senioři, jóga v těhotenství, dětská jóga a psychomotorika)
Jógové pojetí těla a jógová anatomie
Cesty jógy
Etické aspekty jógy
Ásany – jógové pozice a přípravná cvičení
Jógové sestavy
Relaxace
Pránájáma – dechová a energetická cvičení
Pratjáhára – kontrola smyslů
Samjamajóga: Dháraná – koncentrace, Dhjána – meditace, Samádhi – Splynutí
Bandhy a mudry


Zkoušky: Písemná práce na jógové téma, testy a praktická ukázka vedení lekce jógy

Cena školení: 9.900,-Kč

Cena zahrnuje lektorné, skripta – Jóga (speciální učební text Unie jógy, z.s.), zkoušky a doklady – Cvičitelský průkaz a Osvědčení, režijní náklady, zapůjčení podložek na cvičení a dalšího vybavení potřebného pro výuku, skromný nocleh ve vlastních spacácích v prostorách Lužánek


Přihlášení do kurzu probíhá elektronicky, na webové stránce Lužánek https://www.luzanky.cz/akce/67606/

Na výše uvedeném odkazu, kliknete na zelené políčko „Přihlásit“. V bílo-modré tabulce kliknete dále na „Registrace“ a vložíte dle instrukcí své osobní údaje. Teprve poté dojde k závěrečnému kroku: přihlášení do kurzu. Po úspěšném přihlášení, přijdou na Váš e-mail potřebné informace o úhradě platby, prosím uhraďte do 10 dnů. V případě, že byste se kurzu nemohli zúčastnit ze zdravotních důvodů, vracíme celou platbu.

V případě vážných překážek s elektronickým přihlašováním či pro sdělení doplňujících informací, se obracejte na:

Petr Blaha
tel.: 776 840 129
email:
Lidická 50, 658 12 Brno
Petr  Blaha
Administrativní kontakt, hlavní vedoucí
Více o mně

Podobné aktivity

28.–30. 11.

Adventní věnec - balíček na doma

Volná místa
Kurzy a vzdělávání
3. 12.
9:00–12:00

Adventní věnce

Volná místa
Kurzy a vzdělávání
2. 10.–4. 12.

Kondiční kurz - vzdušná akrobacie - podzim

Přijímáme náhradníky
Kurzy a vzdělávání
Zpět na aktivity
    © 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: cf5a84a
    (Changelog)