Adaptační program Na lanech

Adaptační program pro třídní kolektivy, který nabízí poznání spolužáků a položení základů pro budování pozitivních vztahů formou aktivit v lanovém centru.

Adaptační program Na lanech
Termín
Září - říjen
8 hodin
Věk
školní skupiny
6.třídy ZŠ,1.ročníky SŠ,gymnázií a VOŠ
Kapacita
na objednávku
kontaktní informace naleznete na detailu aktivity
Cena
500 Kč
Adaptační program Na lanech
Během programu projde třída aktivitami na rozvoj důvěry a spolupráce ve skupině, na které navazuje nácvik jištění na trenažeru a překonávání vysokých lanových překážek. Program je záměrně koncipován tak, aby v jeho průběhu mohlo dojít k bližšímu seznámení spolužáků a k nastartování procesů skupinové dynamiky v rámci třídy.

Program je vhodný zejména pro nově vznikající třídní kolektivy nebo třídy, které řeší problém se vzájemnými vztahy ve skupině.

Doplňující údaje

Školní rok: 2022/2023
Termín realizace: Září - říjen
Místo konání výukového programu: Lesná - Brno-sever
Vyučovací předměty: Výchova ke zdraví, sexuální výchova, Třídní učitelé
Vzdělávací oblasti: Člověk a zdraví
Školní kategorie: SŠ a gymnázia, 2. stupeň ZŠ
Zpět na aktivity
    © 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: cf5a84a
    (Changelog)