1. SVČ Lužánky
  2. SVČ Lužánky Brno

Život v Lentilce

Jak to u nás v Lentilce vypadá

Podívat se můžete na naše videa.

Video 1
Video 2

Vize Lentilky

Vizí Lentilky je být uznávanou mateřskou školou s pestrým výukovým programem, s individuálním přístupem ke každému dítěti, s kvalitními didaktickými pomůckami i hračkami. Mateřská škola si taktéž zakládá na cenové dostupnosti s bohatou nabídkou zájmových aktivit a dalších kulturních akcí pro děti, udržuje si vysokou pedagogickou odbornost s možností dalšího růstu a pracuje podle nejnovějších výukových metod.

Poslání Lentilky

Naším posláním je vytvořit z mateřské školy místo, ve kterém děti prožijí šťastné dětství, kde se cítí spokojeně a bezpečně a kde se postupným učením rozvíjí jejich osobnost, která bude připravena na další cestu životem.

Filozofie školy

Naše mateřská škola se nachází v centru města Brna, proto je naší filozofií především osvojení si základních pravidel bezpečného chování předškolního dítěte. V tomto věku je potřeba položit základ pro pochopení ohleduplného a bezpečného chování ve společnosti.

V různých situacích si děti všímají dění i problémů v okolí mateřské školy. Učí se pravidlům soužití, samy se podílejí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby vytvořily spolehlivý kolektiv kamarádů. Učí se zvládat prostorovou orientaci, rozvíjet smyslové vnímání a zvládat základní pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Zdokonalují své chování natolik, aby nebylo ohrožováno zdraví a bezpečí nejen jejich vlastní, ale i ostatních lidí.

S sebou do školky

  • dostatek spodního prádla, pyžamopapučky s pevnou patou, ne pantofle
  • oblečení do třídy a na pobyt venku (ven chodíme za každého počasí – pláštěnka, gumáky)
  • do školky si děti nenosí vlastní hračky, pouze plyšáka na spaní

Upozornění - parkování

Kounicova
U školky není parkování k dispozici. Je možné pouze na chvíli zastavit a předat dítě.

Žerotínovo náměstí​
U školky není parkování k dispozici, nelze ani na chvíli zastavit.

O Lentilce

Více o naší školce - Lentilce se dočtete zde

Aktivity MŠ:

Informace:

Přijetí dítěte mladšího 3 let do MŠ
Podmínky k přijetí dítěte do MŠ
Potřebná vybavenost dítěte v Lentilce
Povinné předškolní vzdělávání
​Letní provoz

Dokumenty:

Žádost o uvolnění (PDF)
Omluvenka předškoláka (PDF)

 

 

© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: b3f5ced