Průběh dne
a otevírací doba

Otevírací doba

 •  6:30 - 7:30 děti se schází v Oranžové třídě 
 •  do 8:30 příchod všech dětí do školky
 •  12:30 - 13:00 vyzvedávání dětí po obědě
 •  15:00 - 16:50 vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku
 •  16:00 - 16:50 všechny děti jsou v Modré třídě
 •  Od 16:50 děti jsou již v šatnách

Rámcový režim dne

6.30 – 8.30
Příchod dětí do Lentilky
Děti se scházejí v MŠ od 6.30 do 8.30 hodin. Ve výjimečných případech a po dohodě s učitelkou, je možný nástup dítěte do MŠ během dopoledne tak, aby nenarušoval výchovně-vzdělávací práci.

Za pomoci rodičů se děti v šatně převléknou a věci si odloží do skříňky se svojí značkou. Následuje volná hra, činnosti nabízené učitelkou – hudební, výtvarné a pracovní aktivity, hry pro rozvoj jemné a hrubé motoriky...

 

8.30 – 10:00
Didaktická část s různým zaměřením, dopolední svačina
Tato část dne se věnuje pohybové činnosti doprovázené říkankami a písničkami, cvičením s využitím různých pomůcek, překážkové dráhy. Výtvarné a pracovní činnosti, dramatizaci, zpívání s hudebními nástroji, rozvoji potřebných oblastí osobnosti dítěte.

Kolem 9. hodiny se děti schází u dopolední svačiny. Při jídle sedí děti u stolečků. Po svačině si uklidí svoje místo a odnesou špinavé nádobí na příslušné místo. Děti jsou vedeny k samostatnosti.

Debatní kroužek je řízenou činností, kde se děti učí básničky a písničky, připravují dramatické scénky a rozebírají témata ze života, z aktuálního TVP a dění kolem. Pomůckami jsou např. obrázky na magnetické tabuli, hračky, filmové a hudební ukázky, návštěvy různých zařízení atd.

10.00 – 12.00
Pobyt venku
Děti jsou vedeny k samostatnosti při oblékání a svlékání v šatně. Pobyt venku tráví na hřišti, které patří ke škole, nebo cestují do okolí. Vždy je dětem nabídnut prostor k volnému proběhnutí.

 

12.00 – 13.00
Oběd a odchod domů
Děti si u oběda opět trénují sebeobsluhu.
12:30 – 13:00 odchází domů děti, které ve školce nebudou trávit odpolední odpočinek.

 

13.00 – 15.00
Odpolední odpočinek
Děti se převléknou do pyžama a jdou každý na své lehátko odpočívat. Při poslechu pohádky usínají. Pokud dítě neusíná, je mu nabídnuta klidná aktivita na lehátku (prohlížení knih, plnění pracovních listů, skládání puzzle atd.).

 

15.00 – 16.00
Odpolední program
Po odpočinku či probuzení se jdou děti nasvačit a zbytek odpoledne tráví volnou hrou nebo činností připravenou učitelkou, dokud si je nevyzvednou rodiče.


16.00 - 16.50
Odpolední program v Modré třídě pro všechny děti


od 16.50 jsou děti v šatnách


17.00 Mateřská škola je uzavřena


Veškerý program je přizpůsoben aktuálnímu dění a může být pozměněn dle individuálních potřeb dětí. 

  © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
  Verze: f348d68
  (Changelog)