1. SVČ Lužánky
  2. SVČ Lužánky Brno

Projekty a ocenění


Mateřská škola Lentilka se zapojuje do mnohých ekologických i jinak zaměřených projektů, jejichž myšlenky a vize přijímá za své.

Projekt s názvem Recyklohraní aneb ukliďme si svět, je školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

V rámci OPVVV, výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II., probíhá v naší MŠ projekt Lentilka - firemní MŠ JMK.


Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a pomůže mateřské škole Lentilka při integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu, a to personálním posílením o chůvu. Chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickým pracovníkům s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dětí, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dětí.
 

© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: b3f5ced