Přijetí dítěte
mladšího 3 let do MŠ


Pro děti mladší tří let je od školního roku 2023/2024 nově otevřená adaptační třída. Jedná se o Modrou třídu na pracovišti Kounicova. Ta je svým vybavením, programem i pedagogickým zajištěním přizpůsobená jejich potřebám, které jsou typické pro tuto vývojovou fázi:

  • je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti
  • zabezpečuje bezpečnost dětí dostatečně vhodným uložením hraček ve skříňkách a boxech
  • poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, také nabízí prostor pro průběžný odpočinek
  • je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte; v případě, že dítě navštěvující MŠ Lentilka používá pleny, na základě domluvy s rodiči se učitelky snaží dítě naučit používat toaletu; dítě musí mít ve své poličce dostatek náhradního oblečení a v případě užití pleny je následně zabalena do igelitového sáčku a uložena do speciálního boxu v poličce dítěte, aby rodiče plenu následně zlikvidovali mimo areál MŠ
  • je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek)
  • má zkrácenou provozní dobu od 7:30 do 16:00, aby bylo možné zajistit zvýšený pedagogický dohled po celý den

Ostatní třídy v Lentilce jsou určené pro děti, které dovršily 3 let v září daného školního roku, ve kterém byly přijaty a dále nepoužívají pleny během dne ani při odpočinku.

Podrobnosti o zřízení adaptační třídy

© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: cf5a84a
(Changelog)