1. Lužánky
  2. SVČ Lužánky Brno

Přijetí dítěte
mladšího 3 let do MŠ


S přihlédnutím k vývojovým fázím dítěte je možné organizovat předškolní vzdělávání i pro děti od dvou let věku. Mateřská škola Lentilka může přijímat děti mladší 3 let, protože splňuje následující podmínky:  o je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti, o zabezpečuje bezpečnost dětí dostatečně vhodným uložením hraček ve skříňkách a boxech, o prostředí školy je uzpůsobeno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, také nabízí prostor pro průběžný odpočinek, o je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte; v případě, že dítě navštěvující MŠ Lentilka používá pleny, na základě domluvy s rodiči se učitelky snaží dítě naučit používat toaletu; dítě musí mít ve své poličce dostatek náhradního oblečení a v případě užití pleny je následně zabalena do igelitového sáčku a uložena do speciálního boxu v poličce dítěte, aby rodiče plenu následně zlikvidovali mimo areál MŠ, o je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek),  o při hře na venkovním hřišti je zvýšen pedagogický dohled.

© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: 5adbdf7