1. Lužánky
  2. SVČ Lužánky Brno

Povinné předškolní vzdělávání


Nejstarší věková skupina, děti ve věku 5-6 let a děti s odkladem školní docházky, mají poslední ročník mateřské školy zařazený do povinné školní docházky. Neúčastní se předškolního vzdělávání pouze z důvodů zdravotních nebo jiných závažných rodinných důvodů. Rodič dítěte může zažádat o uvolnění svého dítěte z předškolního vzdělávání na dobu delší tří dnů s odůvodněním požadovaného uvolnění vyplněním Žádosti o uvolnění předškoláka nejpozději 5 pracovních dnů před uvolněním. K Žádosti se vyjádří vedoucí MŠ, popř. jí pověřená osoba. Rodiče jsou povinni do tří dnů nepřítomnosti dítěte předškolního věku zatelefonovat a informovat pedagogický personál o důvodech nepřítomnosti i o předpokládané délce nepřítomnosti, následně je nutné zpětně donést písemnou omluvenku, která se nachází v šatnách MŠ. Dle školského zákona si musí každá mateřská škola určit časové rozložení dne, během něhož dítě předškolního věku musí být minimálně 4 hodiny ve škole přítomno. Lentilka tento čas stanovila na 8:30 ráno. Každé dítě předškolního věku musí být ve škole přítomno od 8:30 do 12:30. Povinná školní docházka dětí předškolního věku je desetiměsíční, probíhá tedy od září do června. Dítě mateřskou školu nenavštěvuje v prázdninové dny stanovené MŠMT a schválené zřizovatelem ani v mimořádných dnech ředitelského volna. Povinný ročník předškolního vzdělávání se poskytuje dítěti bezúplatně, a to i dětem s odloženou školní docházkou. Mateřská škola Lentilka se snaží dětem předškolního věku poskytovat co nejlepší péči a zvýšenou pozornost, aby se toho v mateřské škole co nejvíce naučily a byl jim tak přesun do základních škol usnadněn. Hodnocení dětí a informování rodičů o prospívání a výsledcích jejich dětí probíhá každého čtvrt roku. Rodičům jsou podávány zprávy buď při osobních schůzkách, nebo prostřednictvím e-mailové komunikace.

© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: 5adbdf7