1. Lužánky
  2. SVČ Lužánky Brno

Polytechnika
v Lentilce


Všechny děti mají za asistence třídní učitelky k dispozici polytechnický stůl s nářadím a ostatními pomůckami, který se nachází ve třídách nebo prostoru MŠ. Předškoláci mimo to navštěvují s paní učitelkou polytechnickou dílnu s výukovým programem zaměřeným na toto téma. Děti se učí jak s nářadím zacházet, prakticky si zkouší polytechnické dovednosti (zatloukání hřebíků, smirkování a lakování dřeva, řezání dřeva pilkou atd.).

© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: 5adbdf7