Pohybové aktivity
v Lentilce


Vizí Lentilky je být uznávanou mateřskou školou s pestrým výukovým programem, s individuálním přístupem ke každému dítěti, s kvalitními didaktickými pomůckami i hračkami. Mateřská škola si taktéž zakládá na cenové dostupnosti s bohatou nabídkou zájmových aktivit a dalších kulturních akcí pro děti, udržuje si vysokou pedagogickou odbornost s možností dalšího růstu a pracuje podle nejnovějších výukových metod.

Cvičení v Sokole

Všechny děti mateřské školy navštěvují TJ Sokol I Brno, kde jsou pod vedením zkušených instruktorů vyučovány atletice, gymnastice i jiným pohybovým a herním činnostem. Zároveň je zde působeno na podpoření spolupráce dětí, rozvinutí sportovního ducha a učení se o vlastním těle. Děti trénují lokomoční pohyby, přelézání, prolézání a podlézání překážek, skoky na trampolíně, slalomy, houpání na kruzích, kotrmelce, chůzi po kladině, vylézání na žebřiny atd. S trenérem, učitelkami a chůvou také cvičí zdravotní cviky, hrají míčové hry např. fotbal, florbal. Prostřednictvím sportovních aktivit u dětí rozvíjíme hrubou motoriku, která je v jejich věku zásadní.

sokol

Plavání

Kroužku Plavání se zúčastňují všechny děti, které se účastní povinného předškolního vzdělávání. Tato aktivita je dobrovolná, hradí se částkou 800 Kč/pololetí a přednostně jsou do ní přijímáni předškoláci. Plavání se mohou zúčastňovat i děti mladšího věku, pokud to kapacita dovolí a po doporučení třídní učitelky, podmínkou však je, dovršení věkové hranice 4 let ke dni začátku školního roku, tedy k datu 1. 9. 2022.  Plavání dětí probíhá v areálu krytého bazénu Kraví hory, kde se děti učí potápět, plavat, skákat do vody, je zde podporováno vytvoření kladného vztahu k vodě i učení se o základech plavání a záchranných polohách, vše formou her.

Lentilka na lyžích

Dětem, které se vzdělávají v Lentilce, každoročně nabízíme jednodenní lyžařský výcvik. Ten probíhá zpravidla v měsících leden-únor s přihlédnutím k aktuálním sněhovým podmínkám.
Tato možnost je otevřena všem dětem bez ohledu na věk a lyžařské schopnosti, ale je nutná jejich přiměřená samostatnost (umí říct potřebu na WC, vysmrkat se, převléct se, komunikovat s cizími dospělými). Dále je důležité, aby dítě zvládlo předpokládaný harmonogram dne s programem, který je fyzicky náročný.
Odvoz, skipasy, jídlo i pití zajišťuje školka, rodiče obstarávají pouze lyžařské vybavení, které je nutné předem seřídit v servisu.

Děti jsou rozděleny nejčastěji do třech skupin podle svých aktuálních lyžařských schopností. Ty následně rozvíjí pod vedením zkušených lektorů, buďto na rovince, mírném kopečku nebo větším svahu.

Více o akci Lentilka na lyžích

© 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: dea619e
(Changelog)