1. Lužánky
  2. SVČ Lužánky Brno

Pohybové aktivity
v Lentilce


Vizí Lentilky je být uznávanou mateřskou školou s pestrým výukovým programem, s individuálním přístupem ke každému dítěti, s kvalitními didaktickými pomůckami i hračkami. Mateřská škola si taktéž zakládá na cenové dostupnosti s bohatou nabídkou zájmových aktivit a dalších kulturních akcí pro děti, udržuje si vysokou pedagogickou odbornost s možností dalšího růstu a pracuje podle nejnovějších výukových metod.

Cvičení v Sokole

Všechny děti mateřské školy navštěvují TJ Sokol I Brno, kde jsou pod vedením zkušených instruktorů vyučovány atletice, gymnastice i jiným pohybovým a herním činnostem. Zároveň je zde působeno na podpoření spolupráce dětí, rozvinutí sportovního ducha a učení se o vlastním těle. Děti trénují lokomoční pohyby, přelézání, prolézání a podlézání překážek, skoky na trampolíně, slalomy, houpání na kruzích, kotrmelce, chůzi po kladině, vylézání na žebřiny atd. S trenérem, učitelkami a chůvou také cvičí zdravotní cviky, hrají míčové hry např. fotbal, florbal. Prostřednictvím sportovních aktivit u dětí rozvíjíme hrubou motoriku, která je v jejich věku zásadní.

Plavání

Kroužku Plavání se zúčastňují všechny děti, které se účastní povinného předškolního vzdělávání. Tato aktivita je dobrovolná, hradí se částkou 800 Kč/pololetí a přednostně jsou do ní přijímáni předškoláci. Plavání se mohou zúčastňovat i děti mladšího věku, pokud to kapacita dovolí a po doporučení třídní učitelky, podmínkou však je, dovršení věkové hranice 4 let ke dni začátku školního roku, tedy k datu 1. 9. 2022.  Plavání dětí probíhá v areálu krytého bazénu Kraví hory, kde se děti učí potápět, plavat, skákat do vody, je zde podporováno vytvoření kladného vztahu k vodě i učení se o základech plavání a záchranných polohách, vše formou her.

© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: 5adbdf7