1. Lužánky
  2. SVČ Lužánky Brno

Podmínky k přijetí
dítěte do MŠ


Dítě je na základě žádosti zákonného zástupce přijato do mateřské školy, pokud splňuje všechny následující podmínky:

  • Alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte je zaměstnancem Jihomoravského kraje zařazeným do Krajského úřadu JMK / příspěvkové organizace JMK / Krajského ředitelství policie JMK / Hasičského záchranného sboru JMK / Ústavního soudu České republiky
  • Dítě je v den nástupu do MŠ pokud možno bez plen a umí samo docházet na toaletu, případně si umí o nutnost vykonání potřeby říct.
  • Dítě má v den nástupu do MŠ dokončen veškerý povinný očkovací cyklus.
  • Zákonný zástupce dodal do MŠ veškeré dokumenty potřebné k přijetí dítěte (tyto dokumenty jsou k nalezení na webových stránkách školy).
  • MŠ má volné místo. Nástup dítěte do MŠ je možný i během školního roku, kdy dovrší požadovaného věku. Dítě je však nutno přihlásit již od začátku daného školního roku. K tomuto případu slouží v Žádosti k předškolnímu vzdělávání položka Datum nástupu.
  • Pokud má mateřská škola i nadále přes školní rok volnou kapacitu, přijímá i další děti splňující podmínky přijetí do Lentilky.
© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: 5adbdf7