Platby

Číslo účtu pro všechny platby je 2100163623/2010.
Na začátku každého školního roku bude rodičům přidělen nový variabilní symbol pro jednotlivé platby.

Pro lepší přehled o variabilních symbolech a provedených platbách doporučujeme vytvořit osobní účet na našem webu.

Jak a proč si vytvořit osobní účet
 

Školné

Školné 600 Kč za měsíc (září - srpen).
Variabilní symbol k platbě si vyžádejte u třídní učitelky.

Platbu zasílejte na účet každý měsíc vždy do 5. dne daného měsíce nebo si můžete platbu rozdělit do dvou splátek:

  • září – prosinec 2400 Kč
  • leden – srpen 4800 Kč

Z platby školného jsou osvobozeny děti, které plní poslední povinný rok předškolní docházky, případně s odkladem školní docházky.

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání - PDF
 

Strava

Měsíční záloha za stravné 1350 Kč.

Platbu zasílejte na účet každý měsíc vždy do 5. dne daného měsíce.
K vygenerování platebních údajů je potřeba se přihlásit na aktivitu, více zde.

V měsících lednu a září je provedeno školou vyúčtování a přeplatky se vrací na účet, ze kterého částka přišla, příp. na jiný účet, pokud si o to rodič požádá.

stravování.jpg
 

Kulturní fond

K vygenerování variabilního symbolu je nutné se přihlásit na aktivitu pomocí tlačítka níže:

Předškoláci - Žerotínovo náměstí

Předškoláci - Kounicova

Základní - Žerotínovo náměstí

Základní - Kounicova

Modrá třída - Kounicova

platby - kulturní fond_0.jpg

Kulturní fond využíváme k úhradě divadel a jiných kulturních akcí, které s dětmi navštěvujeme, případně pořádáme v MŠ - divadla, dílničky pro rodiče s dětmi, Mikulášská nadílka, besídky, velikonoční nadílka, Zahradní slavnost aj. Dále jsou z kulturního fondu hrazeny osobní dárky pro děti k narozeninám a Vánocům. Výše platby kulturního fondu je vypočítána podle měsíce, ve kterém dítě do MŠ fyzicky nastoupí. Odlišná částka se vybírá od předškoláků a dětí z Modré třídy na pracovišti Kounicova (dvouletých dětí).

 

Předškoláci

Plavání: příspěvek 800 Kč na pololetí
Polytechnické dílny – hrazeno z kulturního fondu
 

Cvičení v Tělocvičné jednotě Sokol Brno I

Pravidelné cvičení pod vedením trenérů v TJ Sokol pro všechny děti plně hradí Lentilka.

    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: f348d68
    (Changelog)