O Lentilce

 

Jsme firemní mateřská škola Lentilka – školské zařízení s celodenním provozem, které se věnuje dětem od dvou do sedmi let. Naší hlavní náplní je rozvíjet individuální osobnost každého dítěte a připravit jej na vstup do základní školy, zajistit mu klidné a podnětné prostředí, kde se cítí bezpečně a spokojeně, seznámit ho se základními hodnotami a tradicemi naší společnosti, přírody i celého světa.

Lentilka je složena celkem z pěti tříd o maximální kapacitě 106 dětí. Na Žerotínově náměstí najdete dvě třídy – Modrou a Oranžovou, obě o kapacitě 17 dětí. Na Kounicově ulici najdete další tři třídy – Zelenou s kapacitou 24 dětí, Oranžovou s 20 dětmi a Modrou, která je určena pro nejmladší děti, se sníženou kapacitou 18 dětí.

Vize

Naší vizí je být uznávanou mateřskou školou s pestrým výukovým programem, individuálním přístupem ke každému dítěti, kvalitními didaktickými pomůckami i hračkami. Také si zakládáme na cenové dostupnosti, bohaté nabídce zájmových aktivit a dalších kulturních akcí pro děti, udržujeme si vysokou pedagogickou odbornost s možností dalšího růstu a pracujeme podle nejnovějších výukových metod.

Poslání

Naším posláním je vytvořit z mateřské školy místo, ve kterém děti prožijí šťastné dětství, kde se cítí spokojeně a bezpečně a kde se postupným učením rozvíjí jejich osobnost, která bude připravena na další cestu životem.

Filozofie

Naše mateřská škola se nachází v centru města Brna, proto je naší filozofií především osvojení si základních pravidel bezpečného chování předškolního dítěte. V tomto věku je potřeba položit základ pro pochopení ohleduplného a bezpečného chování ve společnosti.

V různých situacích si děti všímají dění i problémů v okolí mateřské školy. Učí se pravidlům soužití, samy se podílejí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby vytvořily spolehlivý kolektiv kamarádů. Učí se zvládat prostorovou orientaci, rozvíjet smyslové vnímání a zvládat základní pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Zdokonalují své chování natolik, aby nebylo ohrožováno zdraví a bezpečí nejen jejich vlastní, ale i ostatních lidí.

Historie

Lentilku provozuje od září 2012 Středisko volného času Lužánky v Brně. Na počátku vznikly dvě třídy v budově Krajského úřadu JMK na Žerotínově náměstí, určené především pro zaměstnance Krajského úřadu a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje. V září 2016 se pak Lentilka rozšířila o další tři třídy v prostorách Vyšší odborné školy zdravotnické v Kounicově ulici a nyní je určená také pro děti zaměstnanců Hasičského záchranného sboru a Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a od září 2017 také pro děti zaměstnanců Ústavního soudu.

Od září 2023 je v provozu tzv. adaptační třída o kapacitě 18 dětí na pracovišti Kounicova, která je určená ke vzdělávání nejmladších dětí.

    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: 4b7d910
    (Changelog)