1. Lužánky
  2. SVČ Lužánky Brno

Letní provoz Lentilky


O letním provozu mateřské školy Lentilka rozhoduje zřizovatel dle návrhu vedoucí MŠ. Rodiče jsou o provozní době školy během letních prázdnin informováni nejméně dva měsíce dopředu. Veškerý postup přihlašování dětí na letní provoz bude rodiči zaslán emailem v průběhu školního roku. Mateřská škola Lentilka během letního provozu nenabízí volná místa jiným dětem ani sourozencům stávajících dětí. Během léta MŠ navštěvují stejné děti jako v průběhu běžného školního roku. Informace o poskytovateli stravy během letních prázdnin se zákonní zástupci dítěte dovědí ihned poté, co tuto informaci škole předá školní jídelna.

© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: 5adbdf7