Letní provoz Lentilky

Organizace

O uzavření MŠ během měsíců červenec a srpen rozhoduje zřizovatel dle návrhu vedoucí MŠ. Rodiče jsou o provozní době školy během letních prázdnin informováni nejméně dva měsíce dopředu.
Veškerý postup přihlašování dětí na letní provoz bude rodiči zaslán emailem v průběhu školního roku.

Mateřská škola Lentilka během letního provozu nenabízí volná místa jiným dětem ani sourozencům stávajících dětí.

Vzdělávání

Během letních dnů, kdy je Lentilka v provozu, neprobíhají žádné akce ani kroužky, také neprobíhá vzdělávání dle školního vzdělávacího programu. Časy a režim dne zůstávají stejné. S dětmi na třídách jsou především externistky, které s námi během roku spolupracují a kmenové učitelky čerpají řádnou dovolenou; na pracovišti je vždy přítomna jedna kmenová učitelka.

Stravování

Informace o poskytovateli stravy během letních prázdnin se zákonní zástupci dítěte dovědí ihned poté, co tuto informaci škole předá školní jídelna.

© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: cbb7bea
(Changelog)