Kroužky v Lentilce

Lentilky v rytmu

Náš zájmový kroužek je určen pro děti ve věku od 3 do 7 let, kteří milují hudbu a rytmiku. V tomto kroužku se děti budou moci vyřádit, tvořit a objevovat svůj hudební potenciál. Hlavním cílem je podnítit jejich kreativitu a posílit hudební dovednosti prostřednictvím zábavných aktivit a her.

Děti se naučí základní rytmické pohyby a techniky pomocí svého vlastního těla. Budeme zkoumat různé zvuky, které můžeme vytvořit pouze pomocí našich rukou, nohou a těla.
Budou mít možnost vyzkoušet různé perkusivní nástroje. Naučí se jednoduché rytmické vzory.
Společně se budou učit písně, které souvisí s daným ročním obdobím.
Kroužek také zahrnuje relaxační část, kde děti budou moci odpočívat a uklidnit se za zvuků meditačních hudebních nástrojů.

Přihlášení Kounicova

Přihlášení Žerotínovo náměstí

 

Lentilky za oponou

Zveme nejmenší děti k objevování divadla ve zvlášť k tomu vybraných příbězích!
Ztvárníme postavy v napínavých dějích.
Budeme rozvíjet představivost, komunikační a sociální dovednosti.
Čeká nás práce s hlasem, pohybem i prostorem.
A taky spousta legrace!
Atraktivní a aktivní seznámení s divadlem a vším co k němu patří.
Kroužek je primárně určen dětem z MŠ Lentilka.

Přihlášení Kounicova

Přihlášení Žerotínovo náměstí

 

S Lentilkou hravě do školy

Tento kroužek bude setkáním předškoláků z obou poboček Lentilky, kteří si ve skupině vrstevníků  budou rozvíjet všechny oblasti důležité pro úspěšné zvládání školních povinností. 
Budeme hrát pohybové hry s pravidly, rozvíjet jemnou motoriku (prstohrátky, manipulační dovednosti), rozvíjet řečové dovednosti, smysl pro rytmus. Děti budou samy, ve dvojicích i malých skupinkách řešit různá zadání z oblasti rozvoje poznání, matematické gramotnosti, předčtenářských dovedností, logického myšlení. Budou se učit samostatné práci i týmové spolupráci. 
Součástí budou pracovní listy, hraní deskových her s pravidly, zpěv, relaxace. 

Přihlášení obě pracoviště

© 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
Verze: cf5a84a
(Changelog)