Přijímací pohovor

Jazyková i mimojazyková komunikace při pohovoru s cizincem. Simulovaný přijímací pohovor pro zahraniční brigádu.

Přijímací pohovor
Termín
během školního roku dle domluvy, úterý a čtvrtek
2,5 hod.
Věk
školní skupiny
poslední ročníky školy
Kapacita
na objednávku
Cena
80 Kč
Přijímací pohovor
Pohovor probíhá se skutečným cizincem, málo znalým češtiny. Forma komunikace vede k hledání společného porozumění. Záznam celého pohovoru dostane student na DVD pro možnost individuálního zpětnovazebného hodnocení.

Doplňující údaje

Školní rok: 2023/2024
Termín realizace: během školního roku dle domluvy, úterý a čtvrtek
Místo konání výukového programu: Legato - Kohoutovice
Vyučovací předměty: Občanská nauka, ZSV, Cizí jazyk
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a svět práce
Školní kategorie: SŠ a gymnázia, 2. stupeň ZŠ
Zpět na aktivity
    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: 536e853
    (Changelog)