Rádio

Program seznamuje třídu s možnostmi práce redakce rozhlasové stanice při vysílání.

Rádio
Termín
během školního roku
2,5 hod.
Věk
školní skupiny
celý třídní kolektiv + přítomný pedagog
Kapacita
na objednávku
Cena
70 Kč
Rádio
Třídní kolektiv dostane za úkol připravit rozhlasové vysílání. Jsou zadána přesná pravidla, žáci si zvolí konkrétní úkoly vedoucí k zabezpečení "živého" rozhlasového programu. Studio poskytuje technickou podporu pro dosažení společného výsledku.

Doplňující údaje

Školní rok: 2022/2023
Termín realizace: během školního roku
Místo konání výukového programu: Legato - Kohoutovice
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, Mediální výchova
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce
Školní kategorie: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia
Zpět na aktivity
    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: f348d68
    (Changelog)