Reklama

Reklama je součást dnešního života. Umět si vybrat a celkově se v ní orientovat však není lehké.

Reklama
Termín
během školního roku
2,5 hod
Věk
školní skupiny
celý třídní kolektiv + přítomný pedagog
Kapacita
na objednávku
Cena
70 Kč
Reklama
Třída pracuje ve skupinách, mediálních reklamních agenturách, které využívají rozdílné technické prostředky - televizi, rozhlas, tisk. Používané prostředky vedou k odhalování základních pojmů řeči reklamy, definice možností a potřeby etiky při agenturní práci.

Doplňující údaje

Školní rok: 2022/2023
Termín realizace: během školního roku
Místo konání výukového programu: Legato - Kohoutovice
Vyučovací předměty: Mediální výchova, Občanská nauka, ZSV
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce
Školní kategorie: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia
Zpět na aktivity
    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: f348d68
    (Changelog)