Sdílím - nesdílím

Orientace v sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twiter...). Smysl jejich užívání ve společenském kontextu a komunikace s ostatními.

Sdílím - nesdílím
Termín
po celý rok
2,5 hod.
Věk
školní skupiny
od 12 let
Kapacita
na objednávku
Cena
70 Kč
Sdílím - nesdílím
Formulace osobních statusů na sociálních sítích v komunikaci s ostatními. Formou jednoduchých cvičení a metodami dramatické výchovy je žákům zprostředkována forma sociální sítě na internetu, jsou vysvětlovány funkce jedince a vliv na formulování vlastních názorů a sdílení s ostatními.

Doplňující údaje

Školní rok: 2022/2023
Termín realizace: po celý rok
Místo konání výukového programu: Legato - Kohoutovice
Vyučovací předměty: Mediální výchova, Občanská nauka, ZSV
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a svět práce
Školní kategorie: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia
Zpět na aktivity
    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: f348d68
    (Changelog)