Hrej fér!

Program plný hraní divadla a herních aktivit, na jejichž základě se žáci zamýšlejí nad důležitostí pravidel nejen pro hru, ale také pro život.

Hrej fér!
Termín
pondělí, středa, pátek cca 9-12 hod
3 hod včetně pauz
Věk
školní skupiny
3. až 7. třída ZŠ
Kapacita
na objednávku
Cena
70 Kč
nejméně však 1000 Kč
Hrej fér!
Žáci si na hrách (od jednoduchých po složitější) uvědomí, co znamenají a jakou funkci mají pravidla a jak jejich dodržování a porušování ovlivňuje průběh her. Hledají pravidla jinde - společnost, stát, Evropa, divadlo... Rozehrávají situace s porušením pravidel a hledají optimální možná řešení. Na závěr vytvářejí souhrn důležitých pravidel a zásad pro soužití mezi lidmi.

Doplňující údaje

Školní rok: 2022/2023
Termín realizace: pondělí, středa, pátek cca 9-12 hod
Místo konání výukového programu: Legato - Kohoutovice
Vyučovací předměty: Třídní učitelé, Občanská nauka, ZSV
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a zdraví
Školní kategorie: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
  • příprava
Zpět na aktivity
    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: 4b7d910
    (Changelog)