České dějiny od počátku české státnosti po sametovou revoluci

Putování českými i evropskými dějinami skrze vlastní prožitek

České dějiny od počátku české státnosti po sametovou revoluci
Termín
pondělí, středa, pátek cca 9-12 hod
3-4 hod
Věk
školní skupiny
SŠ a gymnázia, 2. stupeň ZŠ
Kapacita
na objednávku
kontaktní informace naleznete na detailu aktivity
Cena
80 Kč
minimum je 15 žáků
České dějiny od počátku české státnosti po sametovou revoluci
Nabízíme několik programů zaměřených na významné období českých i evropských dějin:
POČÁTKY ČESKÉ STÁTNOSTI - První Přemyslovci
Rodinné vztahy u prvních Přemyslovců v kontextu doby.
Jejich význam pro počátky české státnosti.
Program je koncipován na základě textů latinských a českých legend o přemyslovském knížeti Václavovi a současných historických bádání
RUDOLFINSKÁ PRAHA - období vlády Rudolfa II.
Účastníci se v rolích alchymistů, astrologů, malířů a české šlechty zapojí do chodu královského dvora císaře Rudolfa. Ten se stává jejich průvodcem a seznamuje je s počiny svého vládnutí.
TŘICETILETÁ VÁLKA - etapy, příčiny, důsledky.
Střety názorů i víry. Představitelé protichůdných stran katolická liga versus protestantská unie. Humanismus J. A. Komenského. Albrecht z Valdštejna a jeho role v etapách 30. války.
MARIE TEREZIE
Období vlády císařovny Marie Terezie je žákům představeno ve formě galerie obrazů, do které vstupují a postupně se seznamují s důležitými milníky panování jediné ženy na českém trůně (pragmatická sankce, boj o dědictví, rodinné vztahy, sňatková politika aj.). Vydatná část je věnována i některým zavedeným reformám včetně porovnání úprav provedených za vlády Marie Terezie, Josefa II. a Leopolda II.
VZNIK REPUBLIKY 1918 - legionáři, Masaryk a Muži října.
Osudy legionářů. Názory a postoje T. G. M. Další osobnosti spojené s vznikem republiky.
DVA POD JEDNOU STŘECHOU - českoněmecké vztahy.
Historické proměny soužití Čechů a Němců na území města Brna.
Na několika konkrétních příkladech událostí, odehrávajících se krátce po skončení 2. světové války, účastníci skrze divadelní improvizaci rozehrají situace, které reflektují z různých úhlů dopady války na českoněmecké vztahy.
EPOCHA 48-68 - od Vítězného února 48 po Pražské jaro 68.
Účastníci se stanou členy rodin, které procházejí zlomovými událostmi tehdejší doby. Činí různá rozhodnutí a přijímají jejich důsledky. V závěru rekapitulují, čím prošli a jaké to pro ně bylo.
EPOCHA 68 - 89 - od okupace 68 až po sametovou revoluci 89.
Účastníci se stanou členy rodin, které procházejí zlomovými událostmi tehdejší doby. Činí různá rozhodnutí a přijímají jejich důsledky. V závěru rekapitulují, čím prošli a jaké to pro ně bylo.
Lze si vybrat jeden z programů nebo poskládat provázaný cyklus. Programy lze také realizovat jako projektový den.

Doplňující údaje

Školní rok: 2022/2023
Termín realizace: pondělí, středa, pátek cca 9-12 hod
Místo konání výukového programu: Legato - Kohoutovice
Vyučovací předměty: Občanská nauka, ZSV, Dějepis
Školní kategorie: SŠ a gymnázia, 2. stupeň ZŠ
Václav a Boleslav  před  vraty kostela ve Staré Boleslavi dle iluminace Kosmovyr kroniky
vznik Československa

Podobné aktivity

Adaptační pobytový kurz

Výukové programy

Československo po válce

Výukové programy

Etika internetu

Výukové programy
Zpět na aktivity
    © 2023 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: cf5a84a
    (Changelog)