Rozvoj hrubé motoriky u dítěte předškolního a mladšího školního věku

Kurzy a vzdělávání

Rozvoj hrubé motoriky u dítěte předškolního a mladšího školního věku
Termín
18. 1. 2025
sobota
8:30–16:30
Místo
Lata

Věk
od 18 let
Kapacita
16 / 16
volná místa / kapacita
Cena
2 300 Kč
Rozvoj hrubé motoriky u dítěte předškolního a mladšího školního věku
Pokud potřebujete vystavit fakturu, neplaťte uvedenou částku, ale zašlete fakturační údaje na adresu
------------------------------------------------------------

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (pedagogy mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, ostatní pedagogické pracovníky).


V případě neúčasti je potřeba se z kurzu odhlásit a to i v případě, kdy není uhrazena platba za kurz!

Obsah kurzu:
Vymezení základních pojmů týkajících se motorického vývoje předškolních dětí.
Specifikace vývojové poruchy koordinace včetně příčin, diagnostiky a základů reedukace v podmínkách MŠ.
Přehled vývoje lokomoční i nelokomoční hrubé motoriky a pohybových vzorců.
Praktické ukázky a návody pro rozvoj jednotlivých oblastí hrubé motoriky.

Hlavní náplní kurzu jsou podrobné informace o vývoji hrubé motoriky v předškolním věku, poskytnutí vodítka pro hodnocení stupně rozvoje hrubé motoriky předškolního dítěte a v praktické rovině náměty pro rozvoj hrubé motoriky a náměty pro vytváření správných a efektivních pohybových vzorců. Oproti kurzu Diagnostika dítěte předškolního věku, kde byly poskytnuty podrobné informace o kognitivním vývoji dítěte, jsou v tomto kurzu poskytnuty podrobné informace o vývoji pohybovém včetně podkladu pro řazení činností podle náročnosti, od nejjednodušší po obtížnější. Stěžejním obsahem kurzu je stimulace a intervence, zmiňovány jsou možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku.
Kurz je koncipován jako součást uceleného vzdělávacího bloku, jehož základem je kurz Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku. Seminář Rozvoj hrubé motoriky u dětí předškolního věku lze absolvovat zájemci o téma jako samostatný seminář, předchozí absolvování kurzu Diagnostiku a rozvoj schopností dítěte předškolního věku není podmínkou.

Rozsah kurzu: 8 hodin, kurz s názornými ukázkami

Kurz je rozdělen do 4 bloků:
I. blok 8:30 – 10:00
II. blok 10:30 – 12:00
III. blok 13:00 – 14:30
IV. blok 15:00 – 16:30

Přihlášení a prezence: od 8.15 hodin

Lektor: PaedDr. Lucie Nečasová
Místo konání: Lužánky, středisko volného času, p.o. pracoviště Lata, Plovdivská 7, 616 00 Brno
  • galerie

Podobné aktivity

15.–19. 7.

Sochařské sympozium 24

Volná místa
Kurzy a vzdělávání
2.–4. 8.

Točení II.

Přijímáme náhradníky
Kurzy a vzdělávání
14.–21. 8.

Jóga v srdci Kopanic

Volná místa
Kurzy a vzdělávání
Zpět na aktivity
    © 2024 SVČ Lužánky | Identity & webdesign by steezy.studio. | Realization by Inuits.
    Verze: c54ce65
    (Changelog)