Registrace

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Výborně! Teď byste si měli zkontrolovat nastavení soukromí a doplnit údaje do profilu. Ok

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena
Napište nám
Máte dotaz nebo připomínku?
Využijte náš kontaktní formulář nebo pište na email dotazy@luzanky.cz.
V nutných případech nás můžete kontaktovat na tel. 734 152 858.

(S dotazy ohledně konkrétní aktivity doporučujeme obrátit se přímo na vedoucího či administrativní kontakt - kontaktní údaje najdete na stránce aktivity.)
*
povinné
*
povinné
*
povinné
Zpět

Kurzy a vzdělávání

Další info
Kurzy a vzdělávání

Školení jógy: Základní úroveň - učitel jógy III. třídy

S JEDNOTLIVÝMI KONZULTACEMI: 25.-27.3. 2022, 8.-9.4. 2022, 24.-26.6. 2022, 26.-27.8. 2022, 30.9.-2.10. 2022, 14.-15.10. 2022

věk 18+
místoSolniční 12, Lidická 50, obé Brno a Moravec na Vysočině
termín
25.3.2022 16:00 - 15.10.2022 18:00
(více..)
cena 10 000 Kč
cena zahrnuje lektorné, studijní materiály, skromný nocleh
volná místa 14 (z 18)

Pořádají: Unie jógy z. s. ve spolupráci s Lužánkami - Střediskem volného času Brno, p.o.

Unie jógy, z.s. , jako nositelka dlouholeté československé tradice, považuje za své prvořadé poslání péči o kvalitní vzdělávání učitelů tradiční jógy. Ve spolupráci s Lužánkami – Střediskem volného času Brno, p.o., zve zájemce k účasti na letošním školení učitelů jógy III. třídy.


Cíl a náplň školení
Školení Unie jógy, z. s., zahrnuje kromě obecné části, kterou tvoří zejména základy anatomie, fyziologie, výživy, ájurvédy, psychologie a pedagogiky, všech osm částí jógy tak, jak je známe z historických pramenů. Tradiční jóga není cvičením, i když praxe ásan je její součástí, ale komplexním systémem na cestě sebepoznání a širšího pochopení toho, co nás přesahuje. Proto školení obsahuje výklad etických principů, které jsou předpokladem pro pokrok na cestě jógy, výuku a praxi ásan a pránájámy, tedy fyzických, dechových a energetických cvičení, relaxačních technik, a také nahlédnutí do praxe vnitřní jógy včetně koncentračních a meditačních technik.

Tyto okruhy doplňují fundované přednášky o historii a filozofii jógy i předávání moderních poznatků z oblasti fyziologie a medicíny, včetně spirální dynamiky a vývojové kineziologie. Absolventi školení jsou tak vybaveni nejen teoretickými znalostmi, ale i schopností vést své studenty bezpečně v souladu se zásadami zdravého pohybu, předávat jim základy zdravé životosprávy a přizpůsobovat jógovou praxi jejich individuálním potřebám.


Profil absolventa a návaznost kurzů
Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy) je schopen ve spolupráci s učitelem rozšiřující úrovně (učitel jógy II. a vyšší třídy) provádět činnost výuky jógy v rámci Unie jógy, z.s. a sdružených tělovýchovných organizací a společenských institucí. Výstupem ze školení je průkaz učitele jógy III. třídy a Osvědčení o úspěšném absolvování a zakončení školení.

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy – rozsah kurzu 80 hodin) může pokračovat ve studiu jógy navazujícím kurzem (učitel jógy II. třídy – rozsah kurzu 180 hodin), jehož absolvování opravňuje k získání Živnostenského oprávnění a k samostatnému vedení lekcí jógy.

Vzdělávání v rámci Unie jógy, z.s. poskytuje i vzhledem k rozsahu výuky komplexní a hluboký základ, který je předpokladem kvality.


Naši lektoři
Jednotlivé předměty vyučují odborníci ve svých oborech, učitelé Unie jógy, z.s. s vyšší kvalifikací.


Podmínky přijetí do kurzu učitele jógy III. třídy
Vlastní praxe jógy min. 2 roky
Dosažení 21 let věku
Doporučení vlastního učitele jógy, vysílající organizace nebo učitele jógy s vyšší kvalifikací


Místo konání:
Lužánky – SVČ Brno, Solniční 12, dále Lidická 50, Brno


Rozsah školení a termíny jednotlivých konzultací:
Školení zahrnuje 80 hodin výuky, v nichž je obsaženo min. 35 hodin praxe, sdílení a zpětné vazby od vyučujících. Probíhá v šesti konzultacích. Výuka začíná vždy v pátek od 16:00 hod. a končí zpravidla v neděli v 13:00 hod. Poslední, pátá konzultace před závěrečnými zkouškami je výjezdní - Moravec na Vysočině (ubytování i strava je v ceně kurzu).

Termíny jednotlivých konzultací:

I.KONZULTACE 25.-27.3. 2022 SOLNIČNÍ 12
II.KONZULTACE 8.-9.4. 2022 SOLNIČNÍ 12
III.KONZULTACE 24.- 26.6. 2022 SOLNIČNÍ 12
IV.KONZULTACE 26.-27.8. 2002 SOLNIČNÍ 12
V.KONZULTACE 30.9.-2.10. 2022 MORAVEC NA VYSOČINĚ
VI.KONZULTACE 14.-15.10. 2022 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY, LIDICKÁ 50


Předměty obecné části:
Anatomie, funkční anatomie a fyziologie (včetně principů zdravého pohybu)
Hygiena jógy, výživa a životospráva (včetně základů ájurvédy)
Psychologie
Pedagogika
První pomoc


Předměty speciální části:
Úvod do filozofie a historie jógy
Jógové názvosloví a grafický záznam
Jóga se zřetelem k individuálním potřebám (senioři, jóga v těhotenství, dětská jóga a psychomotorika)
Jógové pojetí těla a jógová anatomie
Cesty jógy
Etické aspekty jógy
Ásany – jógové pozice a přípravná cvičení
Jógové sestavy
Relaxace
Pránájáma – dechová a energetická cvičení
Pratjáhára – kontrola smyslů
Samjamajóga: Dháraná – koncentrace, Dhjána – meditace, Samádhi – Splynutí
Bandhy a mudry


Zkoušky: Písemná práce na jógové téma, testy a praktická ukázka vedení lekce jógy

Cena školení: 10.000,-Kč

Cena zahrnuje lektorné, skripta – Jóga (speciální učební text Unie jógy, z.s.), zkoušky a doklady – Cvičitelský průkaz a Osvědčení, režijní náklady, zapůjčení podložek na cvičení a dalšího vybavení potřebného pro výuku, skromný nocleh ve vlastních spacácích v prostorách Lužánek


Přihlášení do kurzu probíhá elektronicky, na webové stránce Lužánek https://www.luzanky.cz/r/a/65700

Na výše uvedeném odkazu, kliknete na zelené políčko „Přihlásit“. V bílo-modré tabulce kliknete dále na „Registrace“ a vložíte dle instrukcí své osobní údaje. Teprve poté dojde k závěrečnému kroku: přihlášení do kurzu. Po úspěšném přihlášení, přijdou na Váš e-mail potřebné informace o úhradě platby, prosím uhraďte do 10 dnů. V případě, že byste se kurzu nemohli zúčastnit ze zdravotních důvodů, vracíme celou platbu.

V případě vážných překážek s elektronickým přihlašováním či pro sdělení doplňujících informací, se obracejte na:

Petr Blaha
tel.: 776 840 129
email:
Lidická 50, 658 12 Brno