Registrace

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Výborně! Teď byste si měli zkontrolovat nastavení soukromí a doplnit údaje do profilu. Ok

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena
Napište nám
Máte dotaz nebo připomínku?
Využijte náš kontaktní formulář nebo pište na email dotazy@luzanky.cz.
V nutných případech nás můžete kontaktovat na tel. 734 152 858.

(S dotazy ohledně konkrétní aktivity doporučujeme obrátit se přímo na vedoucího či administrativní kontakt - kontaktní údaje najdete na stránce aktivity.)
*
povinné
*
povinné
*
povinné
Zpět

Kurzy a vzdělávání

Další info
Kurzy a vzdělávání

V Lužánkách nabízíme pestrou nabídku vzdělávání pedagogů, kterou lze využít i v rámci projektu Šablony II.
Kompletní seznam kurzů najdete na sablony.luzanky.cz.
V rámci projektu je také možné se zapojit i v jiných oblastech (vzájemná spolupráce pedagogů, tandemové vzdělávání,...).
Těšíme se na spolupráci!

PREZENČNÍ - 23 - Spolupráce a komunikace s rodiči na poli rozvoje dítěte

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

věk 18+
místoNOSRETI, Křenová 409/52, 602 00 Brno
termín
16.12.2021 8:30 - 16:00
(více..)
cena 1 950 Kč
(Pokud potřebujete vystavit fakturu, neplaťte uvedenou částku, ale zašlete fakturační údaje na adresu klokanovykurzy@luzanky.cz.)
cena zahrnuje Tištěné materiály ke kurzu a drobné občerstvení
volná místa 20 (z 22)
číslo akreditace
Tento kurz je akreditován MŠMT
MSMT- 21385/2020-3-544
Akreditovaný
Kurz je akreditován MŠMT.

Pokud potřebujete vystavit fakturu, neplaťte uvedenou částku, ale zašlete fakturační údaje na adresu .

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (1 x 8), seminář s názornými ukázkami, forma prezenční

Prezence od 8:30 hodin, začátek od 9 do 16 hodin.

Místo konání: NOSRETI, Křenová 409/52, 602 00 Brno

Každý den je přestávka na oběd. Na místě bude zajištěno drobné občerstvení. Oběd si zajistí každý sám.

Seminář se bude konat po přihlášení minimálně 13 účastníků. Přihlášení je možné do 13.12.2021 včetně.

Pro závazné přihlášení je potřeba uhradit celou částku kurzu. Po vyplnění přihlášky je potřeba buď provést úhradu na základě zaslaných údajů v potvrzovacím e-mailu, nebo si nechat co nejdříve vystavit fakturu na organizaci a platbu co nejdříve po přihlášení zajistit.

Storno poplatek činí při odhlášení 4 až 10 dnů před zahájením kurzu 40% z ceny kurzu, při odhlášení 3 a méně dnů před zahájením kurzu 80% z ceny kurzu.
V případě neúčasti je potřeba se z kurzu odhlásit i v případě, kdy není uhrazena platba za kurz!

Cílová skupina: Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).

Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro navození spolupráce a komunikace s rodiči. Jeho cílem je pozitivní interakce mezi rodinou a učitelem, vybudování dobrých vztahů založených na důvěře a vzájemném respektu. Strategie používané pro práci s dítětem, pro podporu jeho vývoje budou efektivnější, pokud učitelé budou spolupracovat s rodiči. Ústředním tématem jsou tedy rodič a škola jako partneři, kteří mají ujasněné potřeby a cíle, k jejich dosažení používají jasná, konkrétní sdělení. Za předpokladu pozitivního vztahu jsou tito partneři poté schopni snáze nalézt řešení, se kterými obě strany souhlasí a která jsou jednoznačně ve prospěch dítěte.

Nedílnou součástí kurzu je výměna zkušeností, diskuse, modelové situace s využitím osobních kazuistik účastníků, příklady dobré praxe, a to v každém z následně uvedených bloků.
Téma navazuje a doplňuje vzdělávací kurz Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku.

Obsah kurzu:
Blok č. 1: RVP KE SPOLUÚČASTI RODIČŮ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Blok č. 2: NAPLNĚNÍ VZÁJEMNÝCH OČEKÁVÁNÍ
Blok č. 3: PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNOU KOMUNIKACI
Blok č. 4: KDYŽ SE SPOLUPRÁCE NEROZVÍJÍ PODLE OČEKÁVÁNÍ
Blok č. 5: FORMY SPOLUPRÁCE A RODINOU
Blok č. 6: SHRNUTÍ

Získané kompetence:
Účastník má přehled o základech realizace požadavků RVP týkajících se školy a rodiny
Účastník si uvědomuje a posiluje funkční mechanismy v komunikaci s rodičem jako nástrojem vedoucím ke vzájemné spolupráci
V případě, že se spolupráce nerozvíjí podle očekávání zúčastněných stran, účastník se snaží o změnu strategie při řešení problému.

Vzdělávací cíl: Cílem semináře je zamyslet se nad hledáním cest k naplnění požadavků RVP týkajících se spoluúčasti rodičů na předškolním vzdělávání.
Na jedné straně přibývá rodičů, kteří mají zájem se školou spolupracovat, podílet se na vzdělávání dítěte. Na druhé straně přibývá pedagogů, kteří uvádějí nezájem rodičů o stimulaci a vzdělávání (o výchovně vzdělávací proces). Co všechno může být podkladem těchto protichůdných vnímání reality, zkušeností, názorů? Co očekává rodič? Co očekává pedagog? Jsou tato očekávání ve vzájemném souladu? Jaká řešení vnímají obě strany jako přínosná?
Seminář je zamyšlením nad spoluprací školy a rodiny tak, aby dítě mělo nasyceny základní potřeby, a to doma i ve škole. Jednou z velmi důležitých potřeb dítěte je získávat nové informace, zkušenosti, učit se. Škola a rodina jsou základními prostředími, která tuto potřebu uspokojují s různou mírou efektivity; dítě je průsečíkem, ve kterém se jejich vliv prolíná. Abychom dítěti mohli porozumět a poskytnout mu potřebnou podporu, uspokojit jeho potřeby, je důležité komunikovat a spolupracovat (škola s rodiči a rodiče se školou). Mít odvahu otevřeně, s důvěrou komunikovat; mít chuť naslouchat, porozumět a hledat řešení; v neposlední řadě se vzájemně respektovat.
Záměrem semináře je posílit a upevnit funkční mechanismy vedoucí ke spolupráci školy a rodiny a hledat možnosti k navození změny tam, kde není dosaženo cílů zúčastněných stran.