Registrace

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Výborně! Teď byste si měli zkontrolovat nastavení soukromí a doplnit údaje do profilu. Ok

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena
Napište nám
Máte dotaz nebo připomínku?
Využijte náš kontaktní formulář nebo pište na email dotazy@luzanky.cz.
V nutných případech nás můžete kontaktovat na tel. 734 152 858.

(S dotazy ohledně konkrétní aktivity doporučujeme obrátit se přímo na vedoucího či administrativní kontakt - kontaktní údaje najdete na stránce aktivity.)
*
povinné
*
povinné
*
povinné
Zpět

Kurzy a vzdělávání

Další info
Kurzy a vzdělávání

V Lužánkách nabízíme pestrou nabídku vzdělávání pedagogů, kterou lze využít i v rámci projektu Šablony II.
Kompletní seznam kurzů najdete na sablony.luzanky.cz.
V rámci projektu je také možné se zapojit i v jiných oblastech (vzájemná spolupráce pedagogů, tandemové vzdělávání,...).
Těšíme se na spolupráci!

PREZENČNÍ - 05 - Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku

lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

věk 18+
místoNOSRETI, Křenová 409/52, 602 00 Brno
termín
29.9.2021 8:30 - 16:00
(více..)
cena 1 950 Kč
(Pokud potřebujete vystavit fakturu, neplaťte uvedenou částku, ale zašlete fakturační údaje na adresu klokanovykurzy@luzanky.cz.)
cena zahrnuje Tištěné materiály ke kurzu a drobné občerstvení
volná místa 15 (z 22)
číslo akreditace
Tento kurz je akreditován MŠMT
MSMT- 21385/2020-3-544
Akreditovaný
Kurz je akreditován MŠMT.

Pokud potřebujete vystavit fakturu, neplaťte uvedenou částku, ale zašlete fakturační údaje na adresu .

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (1 x 8), seminář s názornými ukázkami, forma prezenční

Prezence od 8:30 hodin, začátek od 9 do 16 hodin.

Místo konání: NOSRETI, Křenová 409/52, 602 00 Brno

Každý den je přestávka na oběd. Na místě bude zajištěno drobné občerstvení. Oběd si zajistí každý sám.

Seminář se bude konat po přihlášení minimálně 13 účastníků. Přihlášení je možné do 24.9.2021 včetně.

Pro závazné přihlášení je potřeba uhradit celou částku kurzu. Po vyplnění přihlášky je potřeba buď provést úhradu na základě zaslaných údajů v potvrzovacím e-mailu, nebo si nechat co nejdříve vystavit fakturu na organizaci a platbu co nejdříve po přihlášení zajistit.

Storno poplatek činí při odhlášení 4 až 10 dnů před zahájením kurzu 40% z ceny kurzu, při odhlášení 3 a méně dnů před zahájením kurzu 80% z ceny kurzu.
V případě neúčasti je potřeba se z kurzu odhlásit i v případě, kdy není uhrazena platba za kurz!

Cílová skupina: Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).

Kurz poskytne pedagogům východiska pro posouzení aktuálních dovedností dítěte a návazné informace o možnostech rozvoje v oblasti grafomotoriky. Stěžejní důraz je kladen na stimulaci a intervenci v oblasti grafomotoriky.
Kurz je koncipován jako součást uceleného vzdělávacího bloku, jehož základem je kurz DIAGNOSTIKA A ROZVOJ SCHOPNOSTÍ DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.

Předchozí absolvování kurzu Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku není podmínkou.
Seminář Rozvoj grafomotoriky u dítěte předškolního věku lze absolvovat zájemci o téma jako samostatný seminář.

Obsah kurzu:
Blok č. 1:
Vliv psychických funkcí na vývoj grafomotoriky
Vývoj kresby v předškolním věku, vývojová stadia kresby
Možné příčiny grafomotorických obtíží, skupiny dětí ohrožené problémy v grafomotorice
Diagnostika grafomotorických obtíží z hlediska formálního provedení kresby

Blok č. 2:
Rozvoj jemné motoriky
Lateralita – vývoj laterality, diagnostika laterality
Pracovní návyky při psaní a možnosti jejich navození - sezení u kreslení a psaní, volba psacího náčiní, úchop psacího náčiní, postavení a uvolnění ruky při psaní; podpora formálního provedení kresby
Metodika kreslení a psaní levou a pravou rukou

Blok č. 3:
Uvolňovací a rozcvičovací cviky
Grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení grafomotorických prvků podle vývojových posloupností a aktuálních možností dítěte
Možnosti navození jednotlivých grafomotorických prvků
Příprava na písmo

Získané kompetence:
Účastník umí získávat údaje o schopnostech a dovednostech dítěte v oblasti grafomotoriky
Účastník se orientuje ve vývojových stadiích kresby, zná principy vývojových posloupností, při stimulaci dokáže stanovit posloupnost podnětů a činností od jednodušších po obtížnější v závislosti na přirozených vývojových fázích dané oblasti
Účastník umí navodit pracovní návyky dítěte při kreslení a psaní
Účastník je schopen při práci s dítětem přizpůsobit volbu materiálu a instrukce podle kompetencí, které dítě zvládá či nezvládá, volí vhodné činnosti a možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti grafomotoriky neodpovídá věku

Vzdělávací cíl:
Cílem semináře je blíže seznámit pedagogy s problematikou vývoje a stimulace grafomotoriky od pedagogické diagnostiky jejího vývoje až po stimulační a reedukační programy zaměřené na rozvoj grafomotoriky.
Východiskem stimulace je seznámení s přirozeným vývojem dané oblasti a posléze řazení a třídění činností podle vývojových kritérií. Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v oblasti grafomotoriky. Nedílnou součástí je seznámení pedagogů s vlivem dané oblasti na získávání školních dovedností, zejména na zvládání psaní, na případné další potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.