Registrace

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Výborně! Teď byste si měli zkontrolovat nastavení soukromí a doplnit údaje do profilu. Ok

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena
Napište nám
Máte dotaz nebo připomínku?
Využijte náš kontaktní formulář nebo pište na email dotazy@luzanky.cz.
V nutných případech nás můžete kontaktovat na tel. 734 152 858.

(S dotazy ohledně konkrétní aktivity doporučujeme obrátit se přímo na vedoucího či administrativní kontakt - kontaktní údaje najdete na stránce aktivity.)
*
povinné
*
povinné
*
povinné
Zpět

Kurzy a vzdělávání

Další info
Kurzy a vzdělávání

V Lužánkách nabízíme pestrou nabídku vzdělávání pedagogů, kterou lze využít i v rámci projektu Šablony II.
Kompletní seznam kurzů najdete na sablony.luzanky.cz.
V rámci projektu je také možné se zapojit i v jiných oblastech (vzájemná spolupráce pedagogů, tandemové vzdělávání,...).
Těšíme se na spolupráci!

ZRUŠENO: Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (Ostrava)

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

věk 18+
místoHotel Villa Ostrava ***, Sadová 13, Ostrava
termín
11.6.2020 8:30 - 16:00
(více..)
cena 1 450 Kč
(Pokud potřebujete vystavit fakturu, neplaťte uvedenou částku, ale zašlete fakturační údaje na adresu klokanuvkufr@luzanky.cz.)
cena zahrnuje Tištěné materiály ke kurzu a drobné občerstvení
volná místa 22 (z 22)
číslo akreditace
Tento kurz je akreditován MŠMT
MSMT- 22800/2017-1-902
Akreditovaný
Kurz je akreditován MŠMT.

Kurz je pro nedostatek přihlášených účastníků ZRUŠEN.

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin
Čtvrtek od 9 do 16 hodin, prezence od 8.30.
Místo konání: Hotel Villa Ostrava ***, Sadová 13, Ostrava
Na místě bude zajištěno drobné občerstvení. Bude stanovena přestávka na oběd. Oběd si zajistí každý sám, možnost využití restaurace v přízemí hotelu (obědové menu).

Storno poplatek činí při odhlášení 4 až 10 dnů před zahájením kurzu 40% z ceny kurzu, při odhlášení 3 a méně dnů před zahájením kurzu 80% z ceny kurzu.

Cílová skupina: Kurz je určen pro pedagogy (pedagogové mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální
pedagogové, ostatní pedagogičtí pracovníci).

Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních dovedností dítěte a návazné informace o možnostech stimulace v oblasti grafomotoriky.
Kurz je koncipován jako doplnění uceleného vzdělávacího kurzu „Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku“ nebo jako samostatný seminář pro zájemce o téma grafomotoriky. Poskytnuty jsou základní informace o posouzení vývojové úrovně v dané oblasti, stěžejní důraz je
kladen na stimulaci a intervenci v oblasti grafomotoriky.

Vzdělávací cíl:
Cílem semináře je blíže seznámit pedagogy s problematikou vývoje a stimulace grafomotoriky od pedagogické diagnostiky jejího vývoje až po stimulační a reedukační programy zaměřené na rozvoj grafomotoriky.
Východiskem stimulace je seznámení s přirozeným vývojem dané oblasti a posléze třídění a řazení činností podle vývojových kritérií. Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v oblasti grafomotoriky. Nedílnou
součástí je seznámení pedagogů s vlivem dané oblasti na získávání školních dovedností, zejména na zvládání psaní, na případné další potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.

Získané kompetence:
• Účastník umí získávat údaje o schopnostech a dovednostech dítěte v oblasti grafomotoriky
• Účastník se orientuje ve vývojových stadiích kresby, zná principy vývojových posloupností, při stimulaci dokáže stanovit posloupnost podnětů a činností od jednodušších po obtížnější v závislosti na přirozených vývojových fázích dané oblasti
• Účastník umí navodit pracovní návyky dítěte při kreslení a psaní
• Účastník je schopen při práci s dítětem přizpůsobit volbu materiálu a instrukce podle kompetencí, které dítě zvládá či nezvládá, volí vhodné činnosti a možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti grafomotoriky neodpovídá věku

Výchozími materiály jsou diagnosticko-intervenční nástroje:
BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Klokanův kufr, komplexní metodika pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Brno: Lužánky – SVČ Brno, PPP Brno, 2013.
BEDNÁŘOVÁ, J. Klokanovy kapsy. Lužánky – SVČ Brno, PPP Brno, 2014
BEDNÁŘOVÁ, J. Technika čtení I, II. Edupraxe, Brno, 2016

Účastníci budou seznámeni s principy těchto materiálů, jejich vzájemným vztahem. Není však nutností všechny uvedené materiály vlastnit. Účastníkům budou poskytnuty v rámci kurzu vývojové škály sledovaných oblastí a náměty pro jejich vhodnou stimulaci.