Registrace

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Výborně! Teď byste si měli zkontrolovat nastavení soukromí a doplnit údaje do profilu. Ok

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena
Napište nám
Máte dotaz nebo připomínku?
Využijte náš kontaktní formulář nebo pište na email dotazy@luzanky.cz.
V nutných případech nás můžete kontaktovat na tel. 734 152 858.

(S dotazy ohledně konkrétní aktivity doporučujeme obrátit se přímo na vedoucího či administrativní kontakt - kontaktní údaje najdete na stránce aktivity.)
*
povinné
*
povinné
*
povinné

Kurzy a vzdělávání - archiv

PŘESUNUTO NA PODZIM Školení jógy: Základní úroveň - učitel jógy III. třídy

13. 3. - 23. 5. 2020

věk 21+
místoÁšram, Bijásek
termín
13.3.2020 16:00 - 23.5.2020 20:00
(více..)
cena 8 800 Kč
cena zahrnuje školení, drobné pohoštění, nocleh
volná místa 4 (z 22)

PŘESUNUTO NA PODZIM: https://www.luzanky.cz/Vzdelavani/62951/Skoleni-jogy-Zakladni-uroven-ucitel-jogy-III-t-(1)


Pořádají: Unie jógy z. s. ve spolupráci s Lužánkami - Střediskem volného času Brno, p.o.

Unie jógy, z.s. , jako nositelka dlouholeté československé tradice, považuje za své prvořadé poslání péči o kvalitní vzdělávání učitelů tradiční jógy. Ve spolupráci s Lužánkami – Střediskem volného času Brno, p.o., zve zájemce k účasti na letošním školení učitelů jógy III. třídy.


Cíl a náplň školení
Školení Unie jógy, z. s., zahrnuje kromě obecné části, kterou tvoří zejména základy anatomie, fyziologie, výživy, ájurvédy, psychologie a pedagogiky, všech osm částí jógy tak, jak je známe z historických pramenů. Tradiční jóga není cvičením, i když praxe ásan je její součástí, ale komplexním systémem na cestě sebepoznání a širšího pochopení toho, co nás přesahuje. Proto školení obsahuje výklad etických principů, které jsou předpokladem pro pokrok na cestě jógy, výuku a praxi ásan a pránájámy, tedy fyzických, dechových a energetických cvičení, relaxačních technik, a také nahlédnutí do praxe vnitřní jógy včetně koncentračních a meditačních technik.

Tyto okruhy doplňují fundované přednášky o historii a filozofii jógy i předávání moderních poznatků z oblasti fyziologie a medicíny, včetně spirální dynamiky a vývojové kineziologie. Absolventi školení jsou tak vybaveni nejen teoretickými znalostmi, ale i schopností vést své studenty bezpečně v souladu se zásadami zdravého pohybu, předávat jim základy zdravé životosprávy a přizpůsobovat jógovou praxi jejich individuálním potřebám.


Profil absolventa a návaznost kurzů
Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy) je schopen ve spolupráci s učitelem rozšiřující úrovně (učitel jógy II. a vyšší třídy) provádět činnost výuky jógy v rámci Unie jógy, z.s. a sdružených tělovýchovných organizací a společenských institucí. Výstupem ze školení je průkaz učitele jógy III. třídy a Osvědčení o úspěšném absolvování a zakončení školení.

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy – rozsah kurzu 80 hodin) může pokračovat ve studiu jógy navazujícím kurzem (učitel jógy II. třídy – rozsah kurzu 180 hodin), jehož absolvování opravňuje k získání Živnostenského oprávnění a k samostatnému vedení lekcí jógy.

Vzdělávání v rámci Unie jógy, z.s. poskytuje i vzhledem k rozsahu výuky komplexní a hluboký základ, který je předpokladem kvality.


Naši lektoři
Jednotlivé předměty vyučují odborníci ve svých oborech, učitelé Unie jógy, z.s. s vyšší kvalifikací.


Podmínky přijetí do kurzu učitele jógy III. třídy
Vlastní praxe jógy min. 2 roky
Dosažení 21 let věku
Doporučení vlastního učitele jógy, vysílající organizace nebo učitele jógy s vyšší kvalifikací


Místo konání:
Lužánky – SVČ Brno, Lidická 50, 658 12 Brno


Rozsah školení a termíny jednotlivých konzultací:
Školení zahrnuje 80 hodin výuky, v nichž je obsaženo min. 35 hodin praxe, sdílení a zpětné vazby od vyučujících. Probíhá v pěti konzultacích. Výuka začíná vždy v pátek od 16:00 hod. a končí v sobotu v 18:30 hod., kromě 4. konzultace, která je v případě vyššího počtu uchazečů výjezdní.

Termíny jednotlivých konzultací:
Konzultace 13. – 14. března 2020
Konzultace 3. – 4. dubna 2020
Konzultace 24. – 25. dubna 2020
Konzultace 30. dubna – 3. května 2020 (Lužánky či Moravec na Vysočině)
Konzultace (závěrečná zkouška) 22. – 23. května 2020


Předměty obecné části:
Anatomie, funkční anatomie a fyziologie (včetně principů zdravého pohybu)
Hygiena jógy, výživa a životospráva (včetně základů ájurvédy)
Psychologie
Pedagogika
První pomoc


Předměty speciální části:
Úvod do filozofie a historie jógy
Jógové názvosloví a grafický záznam
Jóga se zřetelem k individuálním potřebám (senioři, jóga v těhotenství, dětská jóga a psychomotorika)
Jógové pojetí těla a jógová anatomie
Cesty jógy
Etické aspekty jógy
Ásany – jógové pozice a přípravná cvičení
Jógové sestavy
Relaxace
Pránájáma – dechová a energetická cvičení
Pratjáhára – kontrola smyslů
Samjamajóga: Dháraná – koncentrace, Dhjána – meditace, Samádhi – Splynutí
Bandhy a mudry


Zkoušky: Písemná práce na jógové téma, testy a praktická ukázka vedení lekce jógy

Cena školení: 8800,-Kč

Cena zahrnuje lektorné, skripta – Jóga (speciální učební text Unie jógy, z.s.), zkoušky a doklady – Cvičitelský průkaz a Osvědčení, režijní náklady, zapůjčení podložek na cvičení a dalšího vybavení potřebného pro výuku, skromný nocleh ve vlastních spacácích v prostorách Lužánek.

Cena naopak nezahrnuje hlavní stravu kromě 4. pořádané konzultace, a to v případě, že počet účastníku by byl roven 15 až 18 osobám. Tato konzultace, pořádaná v termínu 30.4.-3.5.2020 (zahrnující i státní svátek 1.5.), by proběhla mimo Brno, v prostorách rekreačního komplexu v Moravci na Vysočině. Cena by zahrnovala veškerý pobyt, tedy nocleh i stravu. O této eventualitě budete seznámeni na prvním setkání.


Přihlášení do kurzu probíhá elektronicky, na webové stránce Lužánek https://www.luzanky.cz/r/a/62043/

Na výše uvedeném odkazu, kliknete na zelené políčko „Přihlásit“. V bílo-modré tabulce kliknete dále na „Registrace“ a vložíte dle instrukcí své osobní údaje. Teprve poté dojde k závěrečnému kroku: přihlášení do kurzu. Po úspěšném přihlášení, přijdou na Váš e-mail potřebné informace o úhradě platby, prosím uhraďte do 10 dnů. V případě, že byste se kurzu nemohli zúčastnit ze zdravotních důvodů, vracíme celou platbu.

V případě vážných překážek s elektronickým přihlašováním či pro sdělení doplňujících informací, se obracejte na:

Petr Blaha
tel.: 776 840 129
email:
Lidická 50, 658 12 Brno