Registrace

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Výborně! Teď byste si měli zkontrolovat nastavení soukromí a doplnit údaje do profilu. Ok

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena
Zpět

Kurzy a vzdělávání

Další info
Kurzy a vzdělávání

V průběhu roku nabízíme pro veřejnost jednorázové i víkendové vzdělávací kurzy, dílny a odborná setkání. Pro pedagogy pořádáme také vzdělávací kurzy akreditované MŠMT.

Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

věk 18+
místoČeské Budějovice
termín
02.4.2020 8:30 - 16:00
03.4.2020 8:30 - 16:00
(více..)
cena 2 950 Kč
(Pokud potřebujete vystavit fakturu, neplaťte uvedenou částku, ale zašlete fakturační údaje na adresu klokanuvkufr@luzanky.cz.)
cena zahrnuje Tištěné materiály ke kurzu a drobné občerstvení
volná místa 22 (z 22)
číslo akreditace
Tento kurz je akreditován MŠMT
MSMT- 22800/2017-1-902
Akreditovaný
Kurz je akreditován MŠMT.

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin (2 x 8)
Čtvrtek+pátek, vždy od 9 do 16 hodin, prezence od 8.30.
Místo konání: Sál Kavárna, DfK Group a.s., Riegrova 1756/51, České Budějovice
Každý den je přestávka na oběd. Na místě bude zajištěno drobné občerstvení. Oběd si zajistí každý sám.

Cílová skupina: Kurz je určen pro pedagogy (pedagogové mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogové, ostatní pedagogičtí pracovníci).

Kurz je možné absolvovat v rámci "Šablon pro MŠ II.", 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP:
a) čtenářská pregramotnost
b) matematická pregramotnost
d) osobnostně sociální rozvoj
g) polytechnické vzdělávání

Kurz prohlubuje dovednosti pedagogů a přináší náměty podnětů pro jednotlivé oblasti vývoje, důraz je kladen na stimulaci a intervenci v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti a polytechnického vzdělávání.

Program se zabývá možnostmi pedagogické diagnostiky, která je chápána jako východisko pro stimulaci, edukaci, podněcování rozvoje tak, aby vzdělávání vycházelo z individuálních potřeb dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje. Blíže seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte ve věku 3-7 let, s diagnostikou dílčích funkcí:

• ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ: rozpoznávání barev, rozlišení figury a pozadí, zraková diferenciace, analýza a syntéza, zraková paměť
• ORIENTACE V PROSTORU: prostorová a pravo-levá orientace
• ORIENTACE V ČASE: vnímání časových úseků, časová serialita
• ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY: předčíselné a základní číselné představy v rovině porovnávání, řazení, třídění, budování pojmu přirozeného čísla
• ŘEČ: myšlení, řeč v rovině lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické, pragmatické, foneticko-fonologické
• FONOLOGICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ: sluchová diferenciace, analýza a syntéza, sluchová paměť, vnímání rytmu
• SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
• HRA
• SEBEOBSLUHA

Následným cílem kurzu je poskytnout dostatek konkrétních námětů v různých stupních obtížnosti pro rozvoj jednotlivých oblastí, seznámit s vhodnými materiály pro diagnosticko-intervenční proces.

Výchozími materiály jsou diagnosticko-intervenční nástroje:
• Diagnostika dítěte předškolního věku (BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika, 2015.)
• Klokanův kufr (Klokanův kufr, komplexní metodika pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Brno: Lužánky – SVČ Brno, PPP Brno, 2013.)
• Klokanovy kapsy (BEDNÁŘOVÁ, J. Klokanovy kapsy. Lužánky – SVČ Brno, PPP Brno, 2014.)

Účastníci budou seznámeni s principy těchto materiálů, jejich vzájemným vztahem. Není však nutností všechny uvedené materiály vlastnit. Účastníkům budou poskytnuty v rámci kurzu vývojové škály všech sledovaných oblastí a náměty pro jejich vhodnou stimulaci.