Registrace

Účty z předchozí verze webu jsou stále platné

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky a se zpracováním osobních údajů podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Abyste mohli přihlašovat sebe či děti na aktivity, vyplňte prosím do svého profilu jméno, příjmení a telefonní číslo. Co dále? Vyplnit osobní profil Přidat dítě Zobrazit nápovědu

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena
Zpět na seznam

Výukové programy

Další info
Výukové programy

Ještě jste u nás nebyli?
Přečtěte si, proč si vybrat výukový program v SVČ Lužánky.

Pod brněnským hradem

věk mateřské školy
1. stupeň ZŠ
(Předškolní děti z MŠ a žáci 1. ročníkú ZŠ ( 5 - 7 let))
místo Lidická - Brno-střed
termín
    dle domluvy
cena 50 Kč (50 Kč za žáka, min. 500 Kč za skupinu)
délka programu 90 minut
oblast a téma Výtvarné, rukodělné a keramické činnosti
Historie, vlastivěda, Brno
Osobnostní a sociální výchova
vyučovací předměty Třídní učitelé
Občanská nauka, ZSV
Český jazyk a literatura
Dějepis
Výtvarná výchova
Zeměpis, vlastivěda
Dramatická výchova

Program seznamuje děti hravou formou s historií založení našeho města a životem lidí na území dnešního Brna ve 13. století. K přiblížení historie je použita forma četby, vyprávění, her a výtvarných činností. Základním principem je práce ve skupinách s uplatněním prvků dramatické výchovy (živé obrazy).

Program je určen předškolákům a prvňáčkům.

Cíle programu

- vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, kde děti žijí - rozvoj představivosti, řeči, vyjadřovacích schopností a logického myšlení - pochopení postavení jedince ve společenství lidí a nezbytnosti podřizovat se daným pravidlům